ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kamp Alanlarının Planlanması PEY420 BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Peyzaj mimarlığının çalışma alanlarından biri olan kamp alanları ve ilişkili temel kavramları açıklar.
  2-Kamp alanlarında planlama, tasarım ve yönetim konularını kavrar.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Dirik, H., 2005. Kırsal Peyzaj, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, 453 s., İstanbul, ISBN: 975-404-749-9 2. Uzun, O., İlke, E.F., Çetinkaya, G., Erduran, F., Açıksöz, S., 2012. Peyzaj Planlama Konya İli, Bozkır-Seydişehir-Ahırlı-Yalıhüyük İlçeleri ve Suğla Gölü Mevkii Peyzaj Yönetimi, Koruma ve Planlama Projesi, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 175 s., Ankara. 3. Altunkasa, F., 1998. Rekreasyonel Planlama Organizasyonu, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yardımcı Ders Kitabı, 2. Basım, 99 s., Adana. 4. Sözen, N., Şahin, Ş., 1988. Kamping planlama-uygulama-işletme, Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, Ankara.
  Yardımcı Kitap 1. Sözen, N. Ve Şahin, Ş., 1998: Kamping, Planlama, Uygulama, İşletme. Peyzaj Mimarisi Dergisi Yayınları: 1, Ankara 2. Altınçekiç,H. Ve Aydın, N., 1996: İstanbul Ve Çevresindeki Bazı Kamp Alanlarının Düzenleme Esasları Açısından İrdelenmesi. Msü, Mimarlık Fakültesi, 7.Kentsel Tasarım Ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul. 3. Koç, N., 1977: Önemli Bir Rekreasyon Aktivite Formu Olarak Kamping Ve Kamping Alanlarının Planlama İlkeleri Üzerine Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fak. Yayın no: 670, Ankara.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı kamp alanları ile ilişkili temel tanımlamaları, ekonomik açıdan uygunluğu, planlama ve tasarımını, kamp alanları işletmeciliğini öğretmektir.
  Dersin İçeriği Kamp alanı olgusu, kamping gereksinimleri ve araçları, kamp alanı tipleri, kamp alanı geliştirmeve planlama yaklaşımı, kamp alanı işletmeciliği ile ülkemizden ve dünyadan kamp alanı örnekleri anlatılmaktadır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster