ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitkilendirme ve Dikim Teknikleri PEY422 BAHAR 2+2 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitkilendirmelerin amaçları hedefleri ve seçeneklerini tanımlar.
  2-Bitkilendirme öncesinde yapılacak sörvey çalışmalarını, başarılı bir bitkilendirmede tür seçiminin yeri ve önemini açıklar.
  3-Saha hazırlama yöntem ve tekniklerini, alan üzerindeki mevcut ağaçları değerlendirme yaklaşımlarını ve ağaç koruma yöntemlerini değerlendirir.
  4-Dikim değeri yüksek fidan materyali ve seçim kriterlerini analiz eder.
  5-Genel bitkilendirme yöntemlerini ve dikim tekniklerini açıklar.
  6-Başlıca tasarım elementlerine göre bitkilendirme teknikleri ve dikim detaylarını tanımlar.
  7-Olgun ağaçların nakledilmesi tekniklerini uygular.
  8-Bitkilendirmelerin başarı denetimini, denetim ölçütlerini geliştirir.
  Ön Koşul PEY205 Bitki Tanıma ve Değerlendirme I, PEY206 Bitki Tanıma ve Değerlendirme II
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Seçkin, Ö.B. 2003. Peyzaj Uygulama Tekniği. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, Yayın no: 453, 528, İstanbul. 2. Dirik, H. 2008: Plantasyon (Bitkilendirme ve Dikim) Teknikleri İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları 4729/490 ISBN 978-975-404-800-1. 2008, 543 s., İstanbul. 3. Şimşek, İ., Karahan, E., Kalender, M. Şahin, Y., Dedeoğlu, İ., Kupık, M. 2011 Bahçivanlık El Kitabı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları. 890s., İstanbul
  Yardımcı Kitap 1. Ürgenç, S., 1998: Genel Plantasyon ve Ağaçlandırma Tekniği. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, No: 3997/444, Isbn: 975 - 404 - 443 - 0, 664 S., İstanbul 2. Trowbrıdge, J. P., Bassuk, N. L., 2004: Trees İn The Urban Landscape. Site Assessment, Design, And Installation. Library Of Congress Catologing - İn - Publication Data, Isbn: 0 - 471 - 39246 - 4, 207 P. 3. Harrıs, R. W., Clark, J. R., Nelda, P. M., 2004: Arboriculture. Integrated Management Of Landscape Trees, Shruubs, And Wines. Fourth Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458, ISBN: 0 - 13 - 08882 - 6, 580 P.
  Döküman Ders notları, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı
  Dersin Amacı Plantasyon Teknikleri dersi, Peyzaj Mimarlığı öğreniminde bitkilendirmelerin ekolojik ve teknik ilkeleri ile uygulama detaylarının açıklanmasını konu alır. Bitkilendirme alanının etüdü, bitkilendirme öncesi yapılması gereken hazırlık çalışmaları, fidan karakteristikleri, başlıca bitkisel materyal tiplerine göre bitkilendirme ve dikim tekniklerinin öğretilmesini hedefler.
  Dersin İçeriği Ders bitkisel materyal seçimi, plantasyon sahasının etüdü, alanda mevcut ağaçların tabi olduğu işlemler, toprak hazırlama, genel ekim ve dikim yöntemleri, plantasyonlarda kültür bakımı ve koruma önlemleri, özel alanlarda ve sorunlu alanlarda bitkilendirme, kent içi alanlarda ve kırsal alanlarda bitkilendirme çalışmalarını anlatmaktır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster