ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kentsel Açık ve Yeşil Alanlar PEY112 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kentsel açık ve yeşil alan kavramlarını açıklar.
  2-Kentsel açık ve yeşil alanların sınıflandırılmasını yapar.
  3-Kentsel açık ve yeşil alanların işlevlerini ve önemini kavrar.
  4-Kentsel açık ve yeşil alan sistemlerini açıklar.
  5-Kentsel açık ve yeşil alan standartlarını kavrar.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Gülay Karahan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Korkut, A.B., Şişman, E.E., Özyavuz, M. 2010. Peyzaj Mimarlığı. Verda Yayıncılık. ISBN: 978-605-88381-0-9. 2. Çetinkaya, G., Uzun, O. 2014. Peyzaj planlama. Birsen yayınevi. ISBN: 978-9755-116082.
  Yardımcı Kitap 1. Kuter, N., 2007. Çankırı Kenti Açık ve Yeşil Alan Varlığı İçinde Tarihi Kent Merkezinin Kentsel Peyzaj Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi (Doktora Tezi) 2. Kuter, N., 2014. Kentsel Açık ve Yeşil Alanlar Ders Notları (Basılmamış). 3. Arslan, M., Barış , E., Erdoğan E., Dilaver Z., 2007. Yeşil Yol Planlaması: Ankara Örneği. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.139 s., Ankara
  Döküman -
  Dersin Amacı Peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından gerek estetik gerekse işlevsel öneme sahip kentsel açık ve yeşil alanlar konusunda farkındalık oluşturmaktır.
  Dersin İçeriği Kent, kentsel açık ve yeşil alan kavramları, kent içi yol ağaçlandırma ikeleri, kentsel ekosistemin ağaçlar üzerindeki etkileri, yol ağaçlarında tür seçimini etkileyen etmenler ile doğal ve kentsel alanlarda peyzaj planlama konularını içermektedir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster