ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yeşil Alanlarda Sulama ve Drenaj PEY213 GÜZ 2+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Toprak-bitki-su ilişkisini açıklar.
  2-Sulama ve sulama yöntemlerini kavrar.
  3-Sulama yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını açıklar.
  4-Yeşil alanların sulama ihtiyacını belirler.
  5-Farklı bitkiler için su tüketim ihtiyacını belirler.
  6-Aşırı suyun zararlarını ve drenajı kavrar.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Gülay Karahan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Kara, M. 2008. Sulama ve Sulama Tesisleri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fak. Ders Yayınları ISBN:975-448-177-6. 2. Okuroğlu, M. ve Yağanoğlu, V. 1993. Kültür Teknik. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Ders Yyaınları No:157. 3. Orta, H. 2017. Rekreasyon alanlarında sulama. Nobel Akademik Yayıncılık, 2.Basım. ISBN: 978-605--320-764-1.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Yeşil alanlarda; bitki su ihtiyacının belirlenmesi, sulama yöntemlerinin seçimi ve uygun drenajın sağlanmasıdır.
  Dersin İçeriği Toprak -bitki -su ilişkileri, sulamanın amacı ve sulama suyu özellikleri, toprakta su hareketi, infiltrasyon, bitki su tüketimi ve hesaplanması ve sulama sistemleri ile drenaj konularını içermektedir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster