ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hemşirelikte Öğretim HEM403 GÜZ 4+4 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hemşirelikte öğretim dersi ile ilgili temel kavram ve kuramları bilmesi. Öğrenme-öğretme ile ilgili kuramları bilme,Eğitim programında yer alan hedeflerin belirlendiği aşamalı dizileri açıklar
  2-Eğitim ortamında kullanılan özgü materyali tanıyıp kullanır
  3-Eğitim-öğretim ile ilgili teorik bilgiyi bulunduğu yer, zaman ve gruba uygun etkin öğretim yöntemlerini uygular
  4-Eğitim-öğretime yönelik sorunlarda etkili problem çözme becerilerinin kullanarak aktif öğrenmeyi sağlar
  5-Bireye yönelik sağlığı koruyucu ve geliştirici eğitimler verir
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğretim Görevlisi Canan ÜNLÜ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Canan Ünlü

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar SÖNMEZ, V. (2009) Program Geliştirmede Öğretmen El kitabi .Anı yayımcılık, Ankara. AYKAÇ, N. (2005) Öğretme ve Öğrenme Sürecinde Aktif öğretim yöntemleri. Naturel Yayınları, Ankara. Basılmamış ders notları, projektörlü sunumlar.
  Yardımcı Kitap BİLEN, M. (1994) Plandan Uygulamaya Öğretimi. Anı yayımcılık, Ankara. VURAL, B. (2004) Eğitim öğretimde Planlama-Ölçme Stratejileri. Hayat Yayınları. . VURAL, B. (2004)Eğitim Öğretimde Teknoloji ve Materyal Kullanımı.Hayat Yayınları. Hemşire Okullarında Öğretim ve Öğrenim.Çeviri Perihan VELİOĞLU(1975) J.B.Lippincott company. Philedelphia. Fidan,N.Erden,M. (1994)Eğitime giriş. Hacettepe üniv. Eğitim fakültesi. Meteksan yayımcılıkAnkara. Başaran, İ,E. (2000)Eğitim yönetimi ,nitelikli okul. ISBN 975- Feryal matbaası.Ankara FER,S. (2011). Öğretim Tasarımı.Anı yayıncılık.Ankara. Çubukcu,Z.ve diğerleri. Editör: Bilal Duman. ((2013)Öğretim ilke ve Yöntemleri.Anı Yayımcılık. Ankara. Aşıllıoğlu,B. ve diğerleri. Editör:Mehmet Arslan. (2014) Öğretim İlke ve Yöntemleri. Anı nYayımcılık.Ankara
  Döküman ders notları
  Dersin Amacı Bu derste; Eğitim-öğretimle ilgili kavram, kuram, ilke ve yöntemleri inceleyerek, sistemli ve planlı program geliştirmek, sağlıklı bireye, hasta bireye, aileye, refakatçiye, sağlık çalışanlarına ve hizmet içi eğitimlerde, okullarda, geleceğin hemşirelerini yetiştirmede sağlığı korumak, geliştirmek, tedavi ve rehabilite edilmesi için en uygun eğitim yöntemini saptayarak eğitim yapabilmek. Dönüte göre değerlendirme yapabilen çağdaş ve uygun teknoloji ile yaşam boyu eğitimi benimseyerek kendini geliştiren hemşireler, eğiticiler yetiştirmektir.
  Dersin İçeriği Öğretimle ilgili temel kavramlar Sınıf yönetimi ve kuralları Öğretme-öğrenme yaklaşım ve kuramları Eğitim programları ve öğretim faaliyetleri Öğretim ilkeleri ve stratejileri Öğretimde kullanılan araç ve gereçler Eğitimde ölçme ve değerlendirme Öğretim yöntem ve teknikleri/uygulaması Öğretim yöntem ve teknikleri/uygulaması plan hazırlama vePlana göre örnek bir ders konusu hazırlama / Uygulama
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster