ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hemşirelikte Yönetim HEM404 BAHAR 4+4 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrencilerin yönetim ile ilgili kavramları tanımlayabilmesi
  2-Genel yönetim içinde liderlik ve girişkenlik özelliklerini tanıyarak sağlık sistemi içinde uygulamaların etkisinin tartışabilmesi
  3-Farklı yönetim ve yönetici tiplerini tanıyabilmesi.Toplam kalite yönetiminin farkında olması
  4-Genel yönetim ile sağlık sistemindeki yönetsel işlerde diğer yönetici ve çalışanlar arasında bağ kurabilmesi
  5-Yönetim ve sağlık hizmetleri yönetiminde inovasyonun önemini ve ilişkisini kavrayabilmesi
  Ön Koşul Ön koşul dersi yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğretim Görevlisi Canan Ünlü
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Canan Ünlü

  Ders Yardımcıları Yok.
  Kaynaklar 1.Velioğlu, P. , Oktay, S. Sağlık Kurumları Yönetimi. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:351 2. Özalp ve ark. Yönetim Organizasyon. Açık öğretim fakültesi yayını 2004 3. Thora Kron, Nursing Team Leadershıp, W.B. Saunders Company, Philadelphia and London, 1968 4.Hilarie Owen, Vicky Hodgson, Nigel Gazzard, Liderlik El Kitabı, Çev: Münevver Çelik, Optimist Yayım Dağıtım, 2004 5.Gülten Uyar, Hemşireliğe Genel Bakış, Ankara, 1993 6.Tengilimoğlu, D. Sağlık hizmetleri yönetimi: (2011)Nobel yayınları.Ankara. 7.Perihan Velioğlu, Hemşirelikte Yönetim,Meteksan Yayınları, 1982 8.Aban ve ark. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi,İstanbul, 2000 9.John C. Maxwell, Liderlik Nitelikleri, çev. İbrahim Şener, Beyaz Yayınları ,2006 10.John C. Maxwell, İçinizdeki Lideri Geliştirmek, çev. İbrahim Şener, Beyaz Yayınları ,1998 11.Richard Luecke, Değişim ve Geçiş Dönemini Yönetmek, Çev. Ümit Şensoy, İş bankası kültür yayınları, 2009. 12. Kavuncubaşı, Ş. (2010) Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi.Siyasal Kitapevi. Ankara
  Yardımcı Kitap 1.Prof. Dr. İbrahim Kavrakoğlu, İnovasyon, Alteo yayınları, 2006 2.John C. Maxwell, Her Liderin Bilmesi Gereken Şeyler, Çev. Nelda Bayraktar, Arıtan yayınevi,2010 3.Florence Littauer, Kişiliğinizi Tanıyın, Sistem Yayıncılık, 2007 4. Özsoy ve Yıldırım, Hemşirelikte Eleştirel Düşünme, İzmir, 2010
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı Yönetim ve hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri inceleyerek, bunları ülkemizdeki sağlık hizmetleri yönetimi alanında görülen gereksinimler doğrultusunda değerlendirebilecek, sağlık ekibi içinde bakım personeline liderlik yapabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumu kazanmış hemşireler yetiştirmekti
  Dersin İçeriği 1. Yönetimde temel kavramlar ve kuramlar 2. Etkin yönetimin esasları/ toplam kalite Yönetimi 3. Etkin liderlik ve özellikleri 4. Organizasyon yapıları ve hemşirelik bakım sunumunun organizasyonu 5. Sağlık bakım sistemi 6. Sağlık meslekleri, sağlık ekibi rol ve yapıları 7. Hemşirelik hizmetlerinin yeniden örgütlenmesi 8. Mali-idari-destek-teknik hizmetler 9. Yönetime yardımcı teknikler/ Kriz ve zaman yönetimi 10. Personelin değerlendirilmesi/ İnovasyon-yenilik/yaratıcılık/Teknolojinin kullanımı/lojistik hizmetler 11. Sağlık yönetiminde değerler ve etik 12. Kurum değerlendirme(SWOT) iş analizi 13. Ödev ve çalışmaların değerlendirilmesi /Uzman görüşü 14. Ödev ve çalışmaların değerlendirilmesi /Uzman görüşü
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster