ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Rehabilitasyon Hemşireliği HEM409 GÜZ 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Rehabilitasyon hemşireliği ile ilgili temel rehabilitasyon kavram ve ilkelerini kavrama ve tanımlama
  2-Holistik bakım kavramını kavrama ve tanımlama
  3-Fonksiyonel sağlık örüntülerine göre gruplanmış hemşirelik tanılarını bilme ve uygulama
  4-Psikososyal adaptasyon kavramlarını kavrama, tanımlama ve uygulama
  5-Nörolojik Rehabilitasyonda uygun hemşirelik girişimlerini planlama, uygulama ve değerlendirme
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr.Gör. Canan Ünlü
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Canan Ünlü

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Akdemir N, Akkuş Y. Rehabilitasyon ve hemşirelik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2006 2. Bar-Or O, Rowland TW. Physiologic and Perceptual Responses to Exercise in the Healthy Child. In: Pediatric Exercises Medicine from Physiologic Principles to Health Care Application. 1 edition, Human Kinetics Publishers, 2004 3 .Birol L. Hemşirelik Süreci, Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım. Genişletilmiş 5. Baskı, İzmir, 2004. 4. Enç N, Yiğit Z, Altıok M: Kalp Yetersizliği Hasta El Kitabı, Hayykitap, ISBN: 978-975-9059-38-5, I. Baskı, Barış Matbaası; İstanbul, Ekim 2005. 5. Krısten L.MAUK Editör:Özdemir. Çiçek,H.(2014)Rehabilitasyon Hemşireliği(Uygulamaya Güncel Yaklaşım).Nobel Yayınları.Ankara
  Yardımcı Kitap 1. Memiş S, Krespi Y, Durna Z, Tülek Z. Hasta ve Yakınları İçin İnme El Kitabı, İÜ Basımevi, İÜ Yayın no: 4379, İstanbul, 2003. 2. Pryor J, Smith C. A framework for the role of registered nurses in the specialty practice of rehabilitation nursing in Australia. Journal of Advanced Nursing, 2002; 39(3):249-257. 3. Wells M, Macbride S. Rehabilitation and Survivorship. In: Nursing Patients with Cancer Principles and Practice. Eds: Kearney N, Richardson A, 1th ed, Elsevier, 2006; p.799-819.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Öğrencinin, bireyin fonksiyonel kapasitesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik girişimlerin uygulanabilmesi için gerekli olan teorik bilgi ve uygulama becerilerini kazanmasıdır.
  Dersin İçeriği Rehabilitasyonun tanımı, uygulama alanları, engelli, bozukluk, sakatlık tanımlamaları Rehabilitasyonda sınıflamalar Psikososyal rehabilitasyona giriş, psikolojinin tanımı Bellek, kişilik ve psikososyal gelişim, Fizyoloji ve davranış terapileri Nöropsikolojik bozukluklar ve terapi Zeka ve zeka bozuklukları sosyal destek Görme ve işitme engellilerde psikososyal rehabilitasyon Fiziksel engellilerde psikososyal rehabilitasyon Engelli çocuklarda ve kronik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon Stres, post travmatik stres sendromu, depresyon ve başa çıkma yolları Hasta psikolojisi ve yaklaşımlar Hastalığa bağlı krizler, kronik ağrı, ve iletişim. Yaşlılık ve psikososyal destek Kanser hastası ve psikososyal destek
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster