ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Konsültasyon-Iizeyon Psikiyatrisi Hemşireliği HEM411 GÜZ 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1- Konsültasyon, liyezon, konsültasyon-liyezon psikiyatrisi, konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliğine ilişkin kavramları tanımlar.
  2-KLP hemşiresinin görev, rol ve sorumluklarını tanımlar.
  3-Genel hastanede yatarak veya ayaktan takip edilen hastaların fiziksel bakımı ile psikososyal bakımı arasında bir bağ kurar.
  4-Konsültasyon alanlarında farklı konsültasyon tiplerini uygular, konsültasyon ve liyezon farkını öğrenir.
  5-Fiziksel ve ruhsal hastalığa sahip olan bireylere yönelik KLP hizmetlerini sunar.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Dr. Bernie Siegel, Türkçesi: Adalet Celbiş Kanser Tıp ve Mucizeler, Kuraldışı yayınları 2. Kocaman N. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği ve Rolü nedir?. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005, 8(3):107-118. 3.Kocaman N. Genel Hastane Uygulamasında Psikososyal Bakım ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği?. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005, 9(1): 49-54. 4.Taner E, Çosar B. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisine Bir Bakış. Türkiye?de Psikiyatri, 2006, 8(1): 38-49. 5.Terakye G, Buzlu S, Kaçmaz Kocaman N, Isıl Ö, Akgül N. Genel Tıpta Hasta Bakımının Psikolojik Yönü ve KLP Hemşireliği. VII. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi, İstanbul, 2-4 Aralık 2004: 540-557. 6.Özkan S. Psikiyatrik Tıp: Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi. İstanbul, Roche ilaç Sanayi A.Ş, 1993. 7.Özkan S. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi. Psikiyatri Temel Kitabı, Editörler: Ertuğrul Köroğlu, Cengiz Güleç. Ankara, 1998: 789-802. 8.Okanlı A, Ekinci M. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2001, 4(2): 75-80.
  Yardımcı Kitap 1.Öz F. Saglık Alanında Temel Kavramlar. Ankara, İmaj iç ve Dış Ticaret A.Ş, 2004. 2.Kaçmaz N. Fiziksel Hastalığa Uyum Güçlüğü Yasayan Hastalarda Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği Modeli Geliştirme Çalışması. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul, 2003. 3.Alaca, Ç. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliğine Duyulan Gereksinimlerin İncelenmesi, Yüksek lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik ABD. Mersin, 2008.
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı Bu ders öğrencilere; Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği konusunda genel bilgi kazandırmanın yanı sıra Hasta/sağlıklı bireye bütüncül yaklaşım geliştirmelerini amaçlar.
  Dersin İçeriği Bu derste öğrenciler fiziksel hastalığa sahip hastalarda gelişen ve gelişebilecek ruh sağlığı sorunlarının önceden saptanması , önlenmesi, ve tedavisinde konsültasyon Liyezon hemşiresinin rol ve sorumlulukları, KLP hemşiresinin fiziksel sağlık bakımı veren kliniklerde çalışan hemşirelere ve hasta yakınlarına danışmanlık hizmetlerini nasıl vereceğini öğrenir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster