ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yoğun Bakım Hemşireliği HEM210 BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yoğun bakım hemşiresinin profesyonel rolünü ve önemini tanımlar.
  2-Yoğun bakım gerektiren akut ve kritik sağlık sorunlarının fizyopatolojisini açıklayabilmesi
  3-Yoğun bakım gereksinimi olan akut ve kritik hastanın verilerini analiz edebilmesi
  4-Yoğun bakım ortamında yasal ve etik konuların önemini açıklayabilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Özlem BULANTEKİN DÜZALAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Ay Akça F., ve ark. Temel Hemşirelik, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, Ed.: Fatma Akça Ay, 1. Baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2007. 2. Akyol A., ve ark. Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakımı ve Takibi, Ed.: Necmiye Sabuncu, Fatma Akça Ay, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2009. 3. Perry A., Potter P., Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Çeviri Editörleri: Tükinaz Ataberk Aştı, Ayişe Karadağ, 1. Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2011. 4. Karadakovan A, Eti AF, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, 2010. 5. Türgay A., ve ark. Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Ed.: Fatma Akça Ay, 1. Baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2011. 6. Tunçay G Y, ?Hastaların Yoğun Bakım Ünitesinin Fiziksel Ortamına İlişkin Görüşleri?, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Programı, Yüksek Lisans Tezi, 2005 (yayımlanmamış tez).
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Öğrencinin; sağlık durumları kritik olan, yoğun gözetim gerektiren hastaların yoğun bakım ünitelerindeki bakımında kullanılan gelişmiş uygulamalar konusunda, özelleşmiş yoğun bakım ünitelerinde hastaya yaklaşım konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Giriş, dersin amacının açıklanması Yoğun bakım ünitesi, tanımı, tarihçesi, sınıflandırılması, yoğun bakım ünitesindeki hastaların özellikleri, Ülkemizdeki ve dünyadaki yoğun bakım üniteleri Yoğun bakım hemşireliği, tanımı, görevleri ve sorumlulukları Yoğun bakım ünitesinde hasta ve yakını ile iletişim Dahili yoğun bakım (mekanik ventilasyonda hasta bakımı) Dahili yoğun bakım (EKG, defibrilasyon, CPR uygulaması) Dahili yoğun bakım (koroner yoğun bakım) Dahili yoğun bakım (Nöroloji yoğun bakım) Cerrahi yoğun bakım (KVC yoğun bakım) Cerrahi yoğun bakım (Genel cerrahi yoğun bakım) Cerrahi yoğun bakım (Beyin cerrahi yoğun bakım) Yoğun bakım ünitesinde etik ve hukuki sorunlar-1 Yoğun bakım ünitesinde etik ve hukuki sorunlar-2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster