ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hemşirelik ve Etik HEM303 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Etik ve deontoloji kavramlar, etik kuramlar ve etik ilkeler, hemşirelik mesleğinin etik ilkeleri açıklar
  2-Tıbba önemli katkıları olmuş hekimleri bilir
  3-Sağlık ekibinin üyesi olarak hemşirenin görev yetki ve sorumluluklar, hemşirelik ile ilgili hukuki metinleri kavrar
  4-Hemşirelik mesleğinin tarihi gelişimini kavrar
  5-Etik yönüyle mahremiyet, ötenazi, DNR, organ ve doku nakli, kürtaj ve yardımcı üreme tekniklerini açıklar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Dr. Müjgan ONARICI
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Müjgan Onarıcı

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Çobanoğlu Nesrin, Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, 1. Basım, Eflatun Yayınevi, Ankara, 2009. 2. Hakeri Hakan, Tıp Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 3. baskı, Ankara, 2010. 3. Özçelik Z., Karaduman B., Bafra K., Yıldırım A., Şenol Çelik S., Ülker S., Hemşirelikte Haklar ve Sorumluluklar, Türk Hemşireler Derneği, Ankara, 2006. 4. Şentürk Selva Erhan, Hemşirelik Tarihi, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2011
  Yardımcı Kitap 1. Çobanoğlu Nesrin, (2011) "Özerklik Kavramının Klinik Etik Yansıması: Aydınlatılmış Onam (The Concept of Autonomy And its Reflection on Clinical Ethics: Informed Consent)" Aydınlatılmış Onam Özel Sayısı, Ed.: Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök. Çağrılı Makale, Turkiye Klinikleri J Med Ethics 2011; 19 (2): 71-79. 2. Çobanoğlu Nesrin, (2009) "Kısıtlılarda ve Özel Gruplarda Klinik Araştırma Etiği" Sağlıklı Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2009, 7. Ulusal Sempozyum, Araştırma ve Yayın Etiği, Ed. Orhan Yılmaz, Ankara, s.105-111. Konuyla ilgili güncel makaleler
  Döküman Ders notları ve ilgili güncel makaleler
  Dersin Amacı Öğrencinin, hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimini, hemşirelik mesleğinin bağlı olduğu hukuki metinleri, sağlık etiği ile ilgili kavramları bilmesi, sağlık ile ilgili etik sorun/ikilemler hakkında bilgi sahibi olması ve konuyla ilgili farkındalık gelişmesi ve etik karar verme becerisini kazanması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Giriş, dersin içeriği ve amacının açıklanması Etik, Deontoloji Kavramları Eski Uygarlıklarda Tıp Ünlü Hekimler Türkiye`de ve Dünyada Hemşirelik Mesleğinin Tarihsel Gelişimi Hemşirelik Kanunu, Hemşirelik Yönetmeliği, Hemşirelik Mesleğinin Bağlı Olduğu Hukuki Metinler Etik, Etik Kuramlar Etik İlkeler, Meslek Etiği, Tıbbi Etik, Hemşirelikte Etik, Hemşirelik Etik Kodlar Etik Yönüyle Mahremiyet Etik Yönüyle Kürtaj, Yardımcı Üreme Teknikleri Etik Yönüyle Ötenazi Etik Yönüyle DNR Etik Yönüyle Organ ve Doku Nakli Araştırma ve Yayın Etiği
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster