ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Psikiyatri Hemşireliği HEM401 GÜZ 5+16 Z 18
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ruh sağlığı hemşireliğine yönelik kavramları bilir.
  2-I.II.III. Düzey sağlık hizmetlerinde psikiyatri hemşiresinin görev ve rollerini tanımlar ve uygulamaya aktarır.
  3-Gelişim dönemi özelliklerini bilir ve uygulamada kullanır.
  4-İkincil önlemede, ruhsal hastalıkla ilgili kavramları tanımlar, tedavi sürecinde psikiyatri hemşiresinin sorumluluklarını bilir ve uygulamaya aktarır
  5-Hasta-hemşire etkileşiminde terapötik iletişim becerilerini uygular.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Satı DİL
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Satı Dil

  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Tuğba YILDIRIM
  Kaynaklar 1. Çam O ve Engin E. (2014). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kitapevi 2. Buldukoğlu K.,Doğan S ve ark.,Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı,Vehbi Koç Yayınları,No.13,1996 3. Cüceloğlu D.,İnsan ve Davranışı,Remzi Kitabevi, 3.Basım,İstanbul, 4. Özcan A.,Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim,Saray Tıp Kitabevleri, 5. Öztürk M.O,Ruh Sağlığı ve Bozuklukları Nobel Matbaacılık, 1988 6. Terakye G.,Hasta-Hemşire İlişkileri,Zirve Ofset,5.Basım,1998 7. Sayıl, I., Özgüven, H.D. (2000) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Antıp A.Ş., Ankara.
  Yardımcı Kitap 1. Carpenito- Moyet, L.J. (2005) Hemşirelik Tanıları El Kitabı (Çev: F. Erdemir), Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2. Egan G. (1997) Psikolojik Danışmaya Giriş (Editör:Füsun Akkoyun), Form Ofset, Ankara 3. Öz, F. (2004) Sağlık Alanında Temel Kavramlar. İmaj İç ve Dış Ticaret A.Ş. Ankara 4. Özer, A.K., (2002), Ben Değeri Tiryakiliği Duygusal Gerilimle Başedebilme, 3. Basım Sistem Yayıncılık, İstanbul. 5. Yüksel, N., (1998) Psikofarmakoloji, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Bu ders öğrencilere, ruh sağlığı sorunlarını birinci, ikinci, üçüncü basamakta önleme, akut ve kronik ruhsal sağlık sorunları saptama ve yardım sürecini kullanarak yönetimi konusunda genel bilgi kazandırmayı amaçlar.
  Dersin İçeriği Ruh sağlığı sorunları Birinci, ikinci, üçüncü basamakta önleme, Akut ve kronik ruhsal sağlık sorunları saptama ve yardım süreci
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster