ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Adli Hemşirelik HEM407 GÜZ 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-adli bilimler, adli tıp ve tarihi
  2-adli hemşirenin görev tanımını, adli hemşirenin yetki ve sorumluluklarını
  3-Adli olgu, aile içi şiddet
  4-Çocuk ihmali ve istismarı
  5-Adli olguların muayenesi, kanıtların toplanması, korunması, saklanması ve rapor edilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Canan ÜNLÜ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Canan Ünlü

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Burcu Esiyok ve ark. "Adli Hemşirelik" STEP 2004, 13 (5): 171-3. 2. Özden Dilek, Yıldırım N, "Adli Vakaya Hemşirelerin Yaklaşımı" Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 2009: 73-81. 3. Polat Oğuz, Klinik Adli Tıp, Adli Tıp Uygulamaları, 4. Baskı Seçkin Ankara, 2009. 4. Yorulmaz Abdullah Çoşkun ve ark. Birinci Basamakta Adli Tıp Ed.: Sermet Koç, Muhammet Can, 2. Baskı, İstanbul Tabip Odası, 2009.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencinin; adli bilimler hakkında, adli olgular ile karşılaşması durumunda adli hemşire olarak ne yapması gerektiğini konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Adli bilimler, adli tıp ve tarihi, adli hemşirelik, adli hemşireliğin görev, yetki ve sorumlulukları, adli olgu ve adli olguların değerlendirilmesi, adli olguların muayenesi, kanıtların toplanması, korunması, saklanması ve rapor edilmesi, cinsel saldırı ve çocuğa yönelik adli olgularda adli hemşirenin görev, yetki ve sorumluluklar, cezaevi hemşireliği, cezaevi hemşirenin görev, yetki ve sorumlulukları
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster