ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Halk Sağlığı Hemşireliği HEM402 BAHAR 5+16 Z 18
  Öğrenme Çıktıları
  1-Halk Sağlığının ve Halk Sağlığı Hemşireliğinin temellendiği kavram ve kuramları ilişkilendirerek açıklar.
  2-Birey, aile ve toplumun sağlığını değerlendirir.
  3-Birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren ve geliştiren girişimler planlar.
  4-Birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren ve geliştiren girişimler uygular.
  5-Toplumun değişen sağlık bakım gereksinimlerinin farkına varır.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi İlknur GÖL
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Serap Açıkgöz

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması,Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü. 2008 Logan BB, Dawkins EC, Family-Centered Nursing in The Community. Addison-Wesley Pub. Co., California,1986. Bertan M, Güler Ç: Halk Sağlığı, Güneş Kitabevi, Ankara, 1995 Aksayan, S. ve ark. (1998), Halk Sağlığı hemşireliği El kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No:14 Spradley, BW, Allender CA, (2001), Community Health Nursing Conceps and Practice, 5th edit. US Lippincott Publisher Stanhope, M., Lancester, J.,(2000), Community & Public Health Nursing, 5th Ed. Mosby, St. Louis. Stanhope M, Lancaster J ?Community&Public Health Nursing? Mosby, 2004. Güler Ç., Akın A.(2006). Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman DERS NOTLARI
  Dersin Amacı Halk sağlığı hemşiresinin rol ve fonksiyonlarına ve Türkiye?deki halk sağlığı problemleri hakkındaki bilgi ve önleme üzerine odaklanır. Öğrencilere çeşitli toplum kuruluşlarında, okul ve iş kurumlarında uygulama yapmayı, hemşirelik sürecini kullanarak toplum sağlığı sorunlarını belirlemeyi, değerlendirme becerilerini geliştirmek için risk altındaki nüfusun ihtiyaçları ve sağlık problemlerinin teşhisi ve analizi için veri tabanı sağlamayı, risk altındaki nüfusa modern halk sağlığı uygulamalarını sunmayı öğretmek amaçlanır.
  Dersin İçeriği Halk sağlığı hemşireliği ile ilgili temel kavramlar, Toplumu tanıma Hekimliğin ve halk sağlığı hemşireliğinin tarihçesi Sağlık yönetimi, Temel sağlık hizmetleri Sağlık ocaklarında tutulan kayıt ve istatistikler Bakım planı, ev ziyaretleri, sağlık eğitimi, denetim Çevre sağlığı, nüfus ve sağlık, aile ve sağlık İşçi sağlığı Ana ve çocuk sağlığı, Okul sağlığı Bulaşıcı ve sosyal hastalıklarda halk sağlığı hemşireliği Erken tanı Kronik hastalıklar Yaşlılık ve hemşirelik bakımı Toplum ruh sağlığı ve hemşirelik
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster