ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Okul Sağlığı Hemşireliği HEM406 BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1- Okul sağlığı hemşirenin rol, görev ve sorumluluklarını açıklar
  2-Okulun çevresini fiziksel ve sıhhi olarak değerlendirerek sağlıkla ilgili riskleri belirler
  3-Okul çocuğu ve adölesanın sağlığını değerlendirir ve sağlığı geliştirici hemşirelik uygulamaları yapar ve izler
  4-Okul çocuğunun fizyolojik, psikolojik, sosyal gereksinim ve sorunlarına yönelik hemşirelik sürecini uygular
  5-Okul çocuğu ve adölesanın sağlık riskleri ve sorunlarına yönelik primer, sekonder ve tersiyer koruma önlemlerini alır
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Canan ÜNLÜ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Nies MA, McEwen M (2007) Community/ Public Health Nursing Promoting the Health of Populations, 4. Edition, Saunders- Elsevier Co., Canada. Bahar Z. (1998). Okul Sağlığı Çalışmaları ve Hemşireliği. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Ders Notları. Pekcan H. Okul Sağlığı. Bertan M, Güler Ç (Editörler). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Ankara: Güneş Kitapevi; 1997: 210-223
  Yardımcı Kitap T.C. Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Çalışanlarına Yönelik Okul Sağlığı Rehberi, Ankara, 2008.
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı Hemşirenin okul sağlığı hizmetlerindeki rol, görev ve sorumlulukları esas alınarak, Okul sağlığının tanımı ve tarihçesi, Okul sağlığı hemşireliği rol ve sorumlulukları, Okul sağlığı çocuklarındaki sağlık sorunları, Okul çocuklarında riskli davranışlar (Sigara, alkol kullanımı, Cinsel davranışlar), Okul çocuklarında riskli davranışlar (Beslenme bozuklukları, Yetersiz fiziksel aktivite), Okul çocuklarında şiddet ve istismar, Okul sağlığını geliştirme programları, Güvenli okul çevresi oluşturmaya yönelik hemşirelik bakımının planlanması ve uygulanmasının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği 1. Okul sağlığının tanımı ve tarihçesi/Geliştirilen yeni okul sağlığı yaklaşımları 2. Okul sağlığı hemşireliğini tarihçesi, rol ve sorumlulukları 3. Okul çocuğunun özellikleri 4. Okul çevre sağlığını teknik açıdan kontrol etme 5. Okul çevre sağlığını sıhhi açıdan kontrol etme 6. Okul çocuğu ve adölesanların büyüme ve gelişme, görme, işitme sağlığının izlemi 7. Okul çocuğu ve adölesanların büyüme ve gelişme, görme, işitme sağlığının izlemi 8. Okul sağlığını koruma ve geliştirme (Beslenme, fiziksel aktivite, hijyen) 9. Okul sağlığını koruma ve geliştirme (Aşılama, sigara, alkol ve madde kullanımı) 10. Okul sağlığı sorunlarına yaklaşım-Acil durumlar, bazı yakınmalar, Enfesiyon hastalıkları 11. Okul Sağlığı sorunlarına yaklaşım- Beslenme, deri ve ürogenital sistem hastalıkları 12. Okul çocuklarında ruh sağlığı sorunları/Okul çocuklarında şiddet ve istismar 13. Ödev ve çalışmaların değerlendirilmesi 14. Ödev ve çalışmaların değerlendirilmesi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster