ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ HEM325 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Doğurganlığı etkileyen faktörleri sıralar
  2-Doğurganlık bilinci geliştirme ve infertilite açısından önemi açıklar
  3-Fertilite ve infertilite kavramları, kadında ve erkekte infertilite nedenlerini açıklar
  4-İnfertilitede tedavi yaklaşımları, infertilite tedavisinde son gelişmeleri takip eder
  5-İnfertilite ve yardımcı üreme tekniklerinde hemşirelik yaklaşımını uygular
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi DERYA KAYA ŞENOL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Nurdan Demirci, Nezihe Kızılkaya Beji , İnfertilite Hemşireliği El Kitabı,Nobel Tıp Kitabevleri, 2017 978-605-335-326-3
  Yardımcı Kitap Lale Taşkın, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Sistem ofset yayıncılık 2012 9759466104 Ahsen Şirin , Kadın Sağlığı, Bedray yayıncılık 2008 978-605-5989-07-1 Nezihe Kızılkaya Beji, Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları, Nobel Tıp Kitabevleri 2016 9786053352464
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Dersin amacı; hemşirelik öğrencilerine infertil çiftlerde tanı, değerlendirme ve tedavi yöntemlerine ilişkin kapsamlı teorik bilgi vererek, tedavi sürecinde gerekli hemşirelik bakımı ve danışmanlığına yönelik bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Doğurganlığı etkileyen faktörler Doğurganlık bilinci geliştirme ve infertilite açısından önemi Fertilite ve infertilite kavramları, kadında ve erkekte infertilite nedenleri Dünyada ve Türkiye`de infertilite, insidans ve prevelans İnfertilitede tedavi yaklaşımları, infertilite tedavisinde son gelişmeler, İnfertilite ve cerrahi, yardımcı üreme teknikleri?nde hemşirelik yaklaşımı Yardımcı üreme tekniklerinde ebenin ekip içindeki rolü ve infertilitede bakım- eğitim İnfertilite tedavi ve uygulamalarında etik sorunlar ve yasal düzenlemeler İnfertilite ve yardımcı üreme tekniklerinde kanıta dayalı uygulamalar İnfertilitenin çiftler üzerindeki psikososyal, ekonomik ve kültürel etkileri İnfertil çiftlerin psikososyal değerlendirmesi ve psikoterapi İnfertil çiftlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirme ve hemşirenin rolü İnfertilite tedavi sürecinde hasta ve çalışan güvenliği
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster