ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  SAĞLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ HEM 113 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilimsel araştırma ve bilimsel makale yazımına yönelik temel ilkeleri kavrar
  2-Bilimsel bir araştırmayı yürütür, bilgiyi analiz ve sentez eder, kendi savlarını öne sürer
  3-Bilimsel yazımın kısa-uzun özet, giriş, materyal-yöntem, bulgular, tartışma, sonuç-öneriler, kaynaklar bölümlerini yazma becerisi geliştirir
  4-Bilimsel yazım ve sunum kurallarını kavrar
  5-Alanı ile ilgili literatür tarar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Dr. Müjgan ONARICI
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Emel Gür

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Day, RA (2000). Bilimsel bir makale nasıl hazırlanır ve yayımlanır? TÜBİTAK, Ankara. Oğuz, NY (1996). Bilimsel yayın etiği. Klinik Psikiyatri, 2, 153-159. Çobanoğlu, N. (2007). Tıbbi bilimsel yayınlarda etik kurullar ve kurallar. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Öğrencilerin bilimsel yazı, makale, araştırma, inceleme, bildiri, yayın etiği vb. konularda bilgi, deneyim ve beceri kazanmalarını sağlamayı amaçlar. Eleştirel düşünme, yazma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.
  Dersin İçeriği Bilim, Bilgi, Hemşirelik ile ilişkisi Hemşirelikte araştırma ve amacı Literatür inceleme, Literatür tarama sistemleri Araştırmanın problem tanımı Araştırmanın amacı, soru ve hipotezleri Araştırmanın yöntem ve bulgular bölümleri Araştırmanın tartışma ve sonuç bölümleri APA kaynakça yazımı Araştırmanın raporlandırılması Araştırmanın raporlandırılması Hemşirelik araştırmalarında etik Bilimsel yayın etiği Etkili sözel sunum hazırlama Poster sunum hazırlama
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster