ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM 206 BAHAR 4+8 Z 12
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dünyadaki ve ülkemizdeki çocuk sağlığı sorunlarını mortalite ve morbidite yönünden değerlendirir.
  2-Sağlıklı/hasta çocuğu büyüme ve gelişme özelliklerini dikkate alarak normalden sapan durumlar yönünden değerlendirir.
  3-Çocuk hastalıklarının temelinde yatan fizyo-patolojik, psikolojik, sosyo-kültürel faktörleri bakımın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde dikkate alır.
  4-Çeşitli hastalıklara özel bakım yaklaşımlarını (ilke, yöntem ve teknikleri) kullanır
  5-Çocuklarda sık karşılaşılan sağlık sorunlarının erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon basamaklarında sorumluluk alır.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Derya Kaya Şenol
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Özlem Bulantekin Düzalan

  2-)Doktor Öğretim Üyesi Figen Erol Ursavaş

  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Aylin ÇAKŞAK
  Kaynaklar 1. Çavuşoğlu H (2015). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt I-II. Sistem Ofset Basımevi Ankara 2.Törüner E, Büyükgönenç L. (2015). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık 3.Dağoğlu T, Görak G. (2008). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri, Nobel tıp Kitabevi, İstanbul 4.Savaşer S, Yıldız S (2009). Hemşirelik İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul 5.Whaley DL (2008). Wong`s Clinical Manual of Pediatric Nursing, USA
  Yardımcı Kitap 1.Birol L(2005). Hemşirelik Süreci, Etki Matbaacılık, İzmir. 2.Yurdakök M (2008). Çocuklarda Fizik Muayene Resimli El Kitabı, Veri Matbaacılık, Ankara. 3.Hockeberry MJ, Wilson D, Wong DL (2017). Wong`s Nursing Care of Infant and Children, 10th edition, USA 4.Karaböcüoğlu M, Uzel N, Köroğlu T (2008). Çocuk Yoğun Bakım Esaslar ve Uyg., İstanbul Medikal Yay.İstanbul 5.Neyzi O, Ertuğrul T ( 2002). Pediatri I-II, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 6.Potts NL, Mandeleco BL (2007). Pediatric Nursing Caring for Children and Their Families I-II, Thomson and Delmar, USA.
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı 0-18 yaş çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişme, iletişim, aile ve kültürel özellikleri ile çocuğun sağlığının korunması, yükseltilmesi ve hastalık durumunda yeniden sağlığının kazandırılması için gerekli alana özgü bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Türkiye`de ve dünyada çocuk sağlığının durumu, çocuk, aile ve hemşire, büyüme-gelişme, uygulamalar ( fiziksel ölçümler, hayati belirtilerin ölçümleri, materyal toplama (idrar,boğaz kültürü vb.), ilaç uygulamaları ve genel ilkeler, yenidoğan ve özellikleri, sağlık sorunları ve bakımı, çocukluk çağlarında beslenme, beslenme bozuklukları ve bakımı, sıvı-elektrolit-asit-baz dengesi, dengesizlikleri ve bakımı, solunum fonksiyonunda değişiklikler ve bakımı, konjenital kalp hastalıkları ve bakımı, endokrin sistem fonksiyon değişiklikleri ve bakımı, üriner sistem fonksiyon değişiklikleri ve bakımı, sindirim sistemi fonksiyon değişiklikleri ve bakımı, hematolojik sistem fonksiyon değişiklikleri ve bakımı, onkolojik sorunlar ve bakımı, nörolojik sistem fonksiyon değişiklikleri ve bakımı, kas-iskelet sistemi fonksiyon değişiklikleri ve bakımı
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster