ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR-I HEM 101 GÜZ 3+6 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sağlıkla ilgili temel kavramları bilir.
  2-Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimini bilir.
  3-Diğer sağlık mesleklerinin tarihsel gelişimi ile ilgili temel bilgileri bilir.
  4-Hemşire kuramcıların rol ve işlevlerini tartışır.
  5-Hemşirelik bakımı ile ilgili temel kavramları, yöntemleri ve ilkeleri tanımlar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü ÖĞR. GÖR. DR. GÖZDE ÖZARAS ÖZ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Gözde Özaras Öz

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Ay Akça F., ve ark. Temel Hemşirelik, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, Ed.: Fatma Akça Ay, 1. Baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2007. 2. Pamela L. Klinik Hemşirelik Becerileri. Bir Hemşirelik Süreci Yaklaşımı. Ed.: Hicran Bektaş, Lippincott Williams&Wilkins, 2015. 3. Öz Fatma, Sağlık Alanında Temel Kavramlar, 1. Baskı, İmaj İç ve Dış Ticaret A.Ş., Ankara, 2004. 4. Perry A., Potter P., Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Çeviri Editörleri: Tükinaz Ataberk Aştı, Ayişe Karadağ, 1. Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2011. 5. Türgay A., ve ark. Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Ed.: Fatma Akça Ay, 1. Baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2013.
  Yardımcı Kitap 1. Akyol A., ve ark. Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakımı ve Takibi, Ed.: Necmiye Sabuncu, Fatma Akça Ay, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2009. 2. Birol Leman, Hemşirelik Süreci, Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım, 2011.
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencilerin, hemşirelik mesleğini tanıması, hemşireliğin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması, hemşirenin görev, yetki ve sorumluluklarını bilmesi, bu mesleğe uyum sağlaması, hemşireliğin felsefesi ile temel ilke ve uygulamalarını öğrenmesi, hemşirenin sağlık ekibi içindeki yeri ve önemine ve hemşirelik esaslarına özgü bilgi, beceri ve tutumları kazanması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği 1. Sağlık Alanında Temel Kavramlar-I-II 2. Meslek-İş Kavramları 3. Hemşirelik Mesleği ve Hemşirelik Mesleğin Tarihsel Gelişimi 4. Hemşire Kuramcılar-I-II 5. Diğer Sağlık Mesleklerin Tarihsel Gelişimi 6. Sağlık Ekibinin Bir Üyesi Olarak Hemşirelik 7. Hemşirenin Rolleri 8. Hasta Hakları (1-II) 9. Hemşirelik Kanunu 10. Hemşirelik Hakları ve Etik-I-II 11. Enfeksiyon Kontrolü 12. Yaşam Bulguları 13. Hasta güvenliği, uyku, hemşirelikte etik 14. Hasta Kabulü ve taburculuk, iletişim
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster