ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Beslenme Bilimlerinde Bilgi Okur-Yazarlığı BES 105 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilgi kaynaklarını (kütüphaneler, veri tabanları ve internet) ve ihtiyaca uygun güvenilir kaynakları kullanır.
  2-Bilginin kullanımında yasal ve etik kuralları açıklar.
  3-Sözel ve Poster bildiri hazırlar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Şinasi AŞKAR
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Şinasi Aşkar

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Seyidoğlu H. 2003.Bilimsel Araştırma ve Yazma El kitabı. Güzem Can Yayınları, İstanbul. 2. Day R.D., 2001. Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır? Çeviri: Altay Aşkar G., TUBİTAK, Ankara.
  Yardımcı Kitap 1. Hacettepe Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı (HÜBO) Programı 2. Aydın A. ve Ateş K.,(2010) Bilgi Okur Yazarlığından Yaşam Boyu Öğrenmeye - Bildiriler, İdeal Kültür Yayıncılık.
  Döküman -
  Dersin Amacı Katılımcılara, akademik ve çalışma hayatında, bilgiye en etkili biçimde ulaşma becerileri kazandırmak ve bilgi kaynaklarının kullanımıyla ilgili yasal ve etik konular hakkında bilgilendirmek ve elde edilen bilgiyi etkili biçimde aktarmayı öğretmektir.
  Dersin İçeriği Araştırma konusunun belirlenmesi, Bilgi kaynakları ve kaynak seçimi, Bilgi arama teknikleri, Kütüphanelerin genel özellikleri, Çankırı Karatekin Üniversitesi Kütüphane kullanımı, Veri tabanları ve kullanımı, İnternette bilgi arama, Bilgi kaynaklarının kullanımıyla ilgili yasal ve etik konular, Örnek bilimsel makale incelemesi, Araştırma sunumları
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster