ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Anatomi II FZD112 BAHAR 3+3 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Gastrointestinal sistem, ürogenital sistem ve kardiyovasküler sistemde yer alan yapıların morfolojik özellikleri, insan vücudundaki konumları, birbirleriyle olan ilişkilerini tartışır.
  2-İnsan vücudunun anatomik yapısı ve fonksiyonlarını açıklar.
  3-Solunum sistemi organlarını ve işlevlerini açıklar.
  4-Dolaşım sistemi organlarını ve işlevlerini açıklar.
  5-Sindirim sistemi ve ürogenital sistem organlarını ve işlevlerini açıklar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Zehra KARAHAN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Zehra Karahan

  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Burak ULUSOY Arş. Gör. Ayşenur ŞIKŞIK
  Kaynaklar 1- Taner D (2000) Fonksiyonel Anatomi: Ekstremiteler ve Sırt Bölgesi, Ankara: PALME 2- Sancak B, Cumhur M (1999) Fonksiyonel Anatomi: Baş-Boyun ve İç Organlar, Ankara: METU PRESS 3- Ozan H (2004) Anatomi, Ankara NOBEL 4- Snell RS (1998) Clinical Anatomy for Medical Students, Washington: LIPPINCOT-WILLIAMS&WILKINS 5- Moore KL (1992) Clinically Oriented Anatomy, Baltimore WILLIAMS & WILKINS 6- Romanes GJ (1997) Cunningam`s Manual of Practical Anatomy: Upper and Lower Limbs,Oxford, Oxford University Press 7- Clancy J, McVicar AJ (2002) Physiology & Anatomy: Ah-Homeostatic Approach, London ARNOLD 8- Wiliams PL, Warwick R, Dyson M, Bannister LH (1989) Gray`s Anatomy, Edinburgh London CHURCHILL LIVINGSTONE 9- Netter FH (1994) Atlas of Human Anatomy, New Jersey CIBA - GEIGY CORPORATION 10- Sobotta Atlas der Anatomie des Menschen (İnsan Anatomisi Atlası) (1977) Ed. H. Ferner and J. Staubesand., Baltimore Urban & Schwarzenberg (Three Volume)
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı İnsan vücudundaki iç organların, normal anatomik yapıların yerleşimleri ve işlevlerinin tanımlanması
  Dersin İçeriği Ağız anatomisi ve pharynx, karın ön duvarı anatomisi, periton, omentum majus, minus ve bursa omentalis, oesophagus ve mide; İnce bağırsaklar, kalın bağırsaklar, karaciğer ve safra yolları; Pankreas, dalak, karın arka duvarı; Böbrekler ve üreterler, vesica urinaria ve urethra, pelvis ve perineum; Erkek genital organı; Kadın genital organı; Thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun anatomisi, larynx; Trachea, akciğerler ve pleura; Kalp ve pericardium, mediastinum, kalbe girip çıkan büyük damarlar; Baş boyun arter ve venleri, thorax abdomen ve pelvis arter ve venleri; Üst ve alt ekstremite arter ve venleri; Lenfatik sisteme giriş, baş- boyun, üst ekstremite ve thorax lenfatikleri, alt ekstremite ve abdomen lenfatikleri; Endokrin sistem, glandula thyroidea, parathyroidea, glandula suprarenalis ve thymus; Orbita ve bulbus oculi, kulak, görme yolları, işitme yolları
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster