ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi SKY308 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Özel ve kamu personel yönetimi arasındaki bağıntıları saptar
  2-Çağdaş kamu personel yönetimine egemen olan ilkeleri yorumlar
  3-Personel sistemlerini karşılaştırıp eleştirir
  4-Türk kamu personel rejimini bütün yönleriyle irdeler
  5-Personel mevzuatını yorumlar ve kullanır
  6- Türkiye`de kamu personel rejiminin sorunlarını analiz eder
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Emine ÇELİKSOY
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Emine Çeliksoy

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Nuri Tortop, Burhan Aykaç, Hüseyin Yayman, M. Akif Özer 2006), İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara.
  Yardımcı Kitap Mustafa Lütfi Şen-Musa Eken (2004), "Belediyelerde Norm Kadro Uygulaması", Yerel Yönetimler Kongresi (Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma), 3-4 Aralık 2004, Biga-Çanakkale. Yönetim Etiği Ders notları: 1-2
  Dersin Amacı Personel yönetimine ilişkin teorik bilgilerin verilmesi ve Türk kamu personel rejiminin tanıtılması.
  Dersin İçeriği Kamu personel yönetiminin tarihi gelişimi, özel kesimdeki personel yönetimi ile kamu personel yönetimi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, Personel sistemleri, İstihdam biçimleri, Kamu görevlilerinin statüsü, Memurlara uygulanan disiplin cezaları ve memurların yargılanması, Hizmet içi eğitim, Personelin değerlendirilmesi, Ücret sistemleri, Kamu personel rejiminin sorunları, Yönetsel Etik I, Yönetsel Etik II.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster