ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk İdare Tarihi SKY402 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bugünkü kamu yönetimi yapımızın ve yönetim kültürümüzün arka planını oluşturan unsurları açıklar
  2-Değişme ve gelişme süreçlerinin ne tür faktörlerden etkilendiğini belirler
  3-Eski Türklerin, İslam Medeniyetinin ve Selçuklu yönetiminin, Osmanlı Devleti?nin yönetim yapısına olan etkilerini belirler. Osmanlı Devleti?nin yönetim sistemini tarihsel olarak anlatır
  4-Osmanlı yönetim sistemini etkileyen, tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi faktörleri analiz eder
  5-Osmanlıdan Cumhuriyete intikal eden yönetim kurumları ve tecrübelerini değerlendirir
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Cem KARAKILIÇ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Cem Karakılıç

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Ortaylı, İlber (2007), Türkiye Teşkilatı ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyet, Ankara
  Yardımcı Kitap Halaçoğlu, Yusuf (2003), 14-17. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara Heper, Metin (1997), ?Türkiye?de Devlet, Demokrasi Geleneği ve Silahlı Kuvvetler?, Türkiye?de Yönetim Geleneği, Ed: Davut Dursun ve Hamza Al, İlke Yayıncılık, İstanbul Yayman, Hüseyin (2008), Türkiye?nin İdari Reform Tarihi, Turhan Kitabevi, Ankara Findley, Carter V. (1994), Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform, Çev: Latif Boyacı-İzzet Akyol, İz Yayıncılık, İstanbul Mardin, Şerif, ?Tanzimat ve Aydınlar?, Tanzimat?tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, 1. Cilt, İletişim Yayınları , İstanbul
  Dersin Amacı Dersin temel yönelimi, Türk yönetim anlayışı ve uygulamalarını tarihi perspektifte karşılaştırmalı analizle öğretmek ve bugünkü devlet teşkilatlanmamızın ve kamu yönetimi sistemimizin geçmişten gelen karakteristiklerini göstermektir
  Dersin İçeriği Eski Türklerde yönetim, Selçuklularda yönetim kurumları ve Osmanlıya etkileri, klasik dönemde yönetim yapısı ve düşüncesi, yönetimde modernleşme hareketleri ve Tanzimat, Meşrutiyet döneminde yönetime ilişkin düşünce akımları, Cumhuriyet döneminde yönetimin yeniden yapılanması.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster