ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Siyaset Bilimi I SKY101 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Siyaset biliminin temel kavram, kurum, yaklaşım ve teorilerini kavrar
  2-Öğrenilen kavramları ve teorileri siyasi olayların ve problemlerin incelenmesi ve anlaşılmasında kullanır
  3-Siyasi olgularla ilgili mantıksal argümanları formüle edip, kurgulayabilme ve bu olguları uygulamalı ve teorik yöntemler vasıtasıyla değerlendirebilme becerisi kazanır
  4-Disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerileri kazanır ve bunları geliştirir
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş.Gör. Kübra Aşık
  Kaynaklar Prof.Dr.Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Beta Yayınları, İstanbul, 2012. Prof.Dr.Onder Kutlu (edit.), Siyaset Bilimine Giriş, Lisans Yayıncılık, 2012.
  Yardımcı Kitap Prof.Dr.Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi, İmge Yayınları, 1999. Andrew Heywood,Siyaset, Çev: B. Berat Özipek ve diğerleri, Adres Yay., Ankara, 2010.
  Döküman -
  Dersin Amacı Siyaset Biliminin temel kavram, kurum, yaklaşım ve teorilerinin öğretilmesi, öğrenilen bilgilere dayalı siyasal olguların analizi yeteneğinin temel düzeyde kazandırılması.
  Dersin İçeriği Bilim ve Bilimsel Bilgi, Bir Sosyal Bilim Olarak Siyaset Bilimi, Siyaset Biliminin Konusu, Kapsamı, Yöntemi ve Teknikleri, Siyaset Biliminin Serüveni, Siyaset Biliminde Çağdaş Yaklaşımlar, Siyasal Hayatı Belirleyen Temel Etkenler, İktidar Kavramı, Egemenlik ve Meşruluk Kavramlarıyla İlişkisi, Siyasal İktidar, Egemenlik ve Meşruluk Kavramlarıyla İlişkisi, Devlet Kavramı ve Temel Nitelikleri, Demokrasi ve Temel Nitelikleri, Demokrasi Modelleri, Türkiye ve Demokrasi Sorunu, Siyasal Hayatın Aktörleri: Birey, Bireyin Siyasal Hayata Katılması.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster