ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Siyaset Bilimi II SKY102 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Siyaset biliminin temel kavram, kurum, yaklaşım ve teorilerini kavrar.
  2-Öğrenilen kavramları ve teorileri siyasi olayların ve problemlerin incelenmesi ve anlaşılmasında kullanır,
  3-Siyasi olgularla ilgili mantıksal argümanlar formüle edip, kurgulayabilme ve bu olguları uygulamalı ve teorik yöntemler vasıtasıyla değerlendirebilme becerisi kazanır.
  4-Disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerileri kazanır ve bunları geliştirir.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü DOÇ.DR.GÜRBÜZ ÖZDEMİR
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Gürbüz Özdemir

  Ders Yardımcıları ARŞ.GÖR. KÜBRA AŞIK
  Kaynaklar Prof.Dr.Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Beta Yayınları, İstanbul, 2012. Prof.Dr.Onder Kutku (edit.), Siyaset Bilimine Giriş, Lisans Yayıncılık, 2012
  Yardımcı Kitap Andrew Heywood,Siyaset, Çev: B. Berat Özipek ve diğerleri, Adres Yay., Ankara, 2010.
  Döküman -
  Dersin Amacı Siyaset Biliminin temel kavram, kurum, yaklaşım ve teorilerinin öğretilmesi, öğrenilen bilgilere dayalı siyasal olguların analizi yeteneğinin temel düzeyde kazandırılması.
  Dersin İçeriği Genel Olarak Siyasal Hayatın Aktörleri: Birey ve Siyasal Örgütler, Bireyin Siyasal Hayata Katılması, Siyasal Hayatın Aktörleri Olarak Siyasal Partiler, Siyasal Hayatın Aktörleri Olarak Baskı Grupları, Siyasal Hayatın Aktörleri Olarak Kamuoyu, Siyasal Hayatın Aktörleri Olarak Bürokrasi, Seçim Kavramı ve Seçimler, Seçim Sistemleri - Çoğunluk Sistemi, Seçim Sistemleri, Nispi Temsil Sistemi, Türkiye`de Seçimler, İdeolojiler- Liberalizm ve Sosyalizm, İdeolojiler- Faşizm ve Anarşizm, İdeolojiler- Muhafazakarlık.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster