ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sinema ve Siyaset SKY422 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kültürel üretim faaliyetlerinin gelişme ve genişleme süreçleri hakkında bilgi sahibi olur
  2-Sinema ve siyaset arasındaki ilişkiyi farklı perspektiflerden ele alır.
  3-Yakın dönem dünya sineması örneklerini inceler.
  4-Siyasetin farklı fonksiyonlar üzerinden üretilmesinin imkanlılığını görür.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Hediye Şirin Ak

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Atılgan, G. & Aytekin, A. (2015) Siyaset Bilimi, İstanbul: Yordam yayınları. Heywood, A. (2013) Siyaset, İstanbul: Adres Yayınları, 8. Baskı. Gombrich, E. H. (2007) Sanatın Öyküsü, çev: Erol Erduran& Ömer Erduran, İstanbul: Remzi Kitapevi. West, D. (2008) Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, çev: Ahmet Cevizci, İstanbul: Paradigma Yayınları. Adorno, T. (2007) Kültür Endüstrisi, İstanbul: İletişim Yayınları,. Berman, M. (2010) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor , Çev.: Ü. Altuğ / B. Peker, İstanbul: İletişim Yayınları, 13. Baskı.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı 20. yüzyıl teknolojik gelişmeleriyle birlikte yükselen kültür endüstrisinin ve bunun dolayımlarından birisi olan sinemanın siyaset disiplini üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini göstererek, ideolojik bir araç olarak sinema anlatısının ve içeriğinin kitleler üzerindeki etkilerini göstermeyi amaçlar.
  Dersin İçeriği -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster