ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  TÜRKİYE`DE SİYASİ PARTİLER SKY405 GÜZ 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Siyasal parti kavramını açıklar
  2-Siyasi partilerin doğuş teorilerini açıklar
  3-Siyasal partilerin fonksiyonlarını ifade eder
  4-Parti sistemlerini açıklar
  5-Türkiye`de kurulan siyasi partilerin örgütsel özelliklerini açıklar
  6-Türk siyasal hayatında kurulan partilerin özelliklerini ifade eder
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Cem KARAKILIÇ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Cem Karakılıç

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Maurice Duverger, Siyasi Partiler; Ergun Özbudun, Siyasal Partiler; Ali Yaşar Sarıbay, Türkiye?de Demokrasi ve Politik Partiler; Erdoğan Teziç, 100 Soruda Siyasi Partiler; Tarık Zafer Tunaya, Türkiye?de Siyasal Partiler.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Siyasal partilerle alakalı temel tanım ve kavramlar çerçevesinde siyasal partilerin tarihi temellerini, hukuksal statüsünü, fonksiyonunu ve örgütsel yapısını incelemek, siyasal parti sistemleri hakkında panoramik bir değerlendirme yapmak, Türk siyasal hayatında kurulan siyasal partilerin kuruluşunu, işleyişini, yapısını ve tarihsel önemini irdelemektir.
  Dersin İçeriği -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster