ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  AFET YÖNETİMİ SKY316 BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kavramlar arası ilişkiler kurar
  2-Kavramları etimolojik açıdan inceler
  3-Soyut düşünebilme yeteneğini geliştirir
  4-Afet yönetimine ilişkin temel örgütlenme konusunda genel gerekli bilgi ile donanım sağlar
  5-Afet konularında, geçmiş uygulamaları şimdiki uygulamalar ile mukayase ederek gelecek perspektifinde yeni ve çağdaş afet yönetim modelleri konusunda yetkinlik kazanır.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd.Doç.Dr. İsmet AKBAŞ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi İsmet Akbaş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Keleş, R. (2014) 100 Soruda Türkiyede Kentleşme, Konut Ve Gecekondu, Cem Yayınevi, İstanbul. Keleş, Ruşen (2016) Kentleşme Politikası, İmge Yayınevi , Ankara. Zerrin Toprak (2008) Kent Yönetimi ve Politikası, İzmir. Zerrin Toprak (2012) "Kamu Yöneticilerinde Afet Yönetimi Algısının Önemi" , Acil ve Afet Tıbbı Dergisi, İstanbul. Göymen, Korel (1997) Türkiye`de Kent Yönetimi, Boyut Yayıncılık, İstanbul. Habitat I, II ve III dokümanları
  Yardımcı Kitap Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kentleşme Şurası ,2009, Kitap 4(Afetlere Hazırlık ve Kentsel Risk Yönetimi Komisyon Raporu) AFAD, (2014), Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
  Döküman -
  Dersin Amacı Afet Yönetimi dersi, gelişen ve değişen kent ve kentleşme kavramları, kentlerin mekân olarak planlanmasından yönetilmesine kadar olan süreç içerisinde hukuki yapısı ve yerel hizmet ilişkileri, küresel idari ve iklim baskıları ile ulusal ve uluslararası statejiler ve eylem planları, kentsel dönüşüm, arsa ve konut politikaları ile afet yönetiminin temel süreçleri konusunda bilgi ve beceri sağlama amacını taşımaktadır.
  Dersin İçeriği Kentleşme Teorileri, Kentlerin piyasa ekonomisi, teknolojik gelişmesi ve ilerlemeleri Türkiye`de Kentleşme olgusu, Kentleşme Nedenleri Kent ve Kentli, Planlı Dönemde Kentleşme Politikaları, Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Sağlıklı Kentler Bölge Kavramı, Kent ve Bölge Planlama Çalışmaları, Kent Planlamasının Yasal Uygulama Araçları, Türkiye?de Büyük Kentlerde hizmet ağları ve metropolitan kentler Konut politikası, Gecekondu, Kentsel dönüşüm, göçler ve kent yönetiminde İklim Değişiklikleri Etkisi Afet Çeşitleri ve Afet Yönetim süreci ilişkileri, Afet riski altındaki alanların yenilenmesi ve yönetimi Türk Kamu Yönetiminde olağanüstü yönetim yetkileri ve kriz yönetiminin yeri, kriz yönetimi uygulamaları Afetlerde zarar azaltma çalışmaları ve hazırlık yönetimi Afet Sonrası ÇED felsefesi ve hazırlıkları
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster