ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Siyasal Olaylar Tarihi SKY112 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uygarlığa ait temel tanım ve kavramlar hakkında fikir yürütür.
  2-Devlet öncesi yaşayış biçimleri ve üretim-bölüşüm ilişkilerini anlatır.
  3-Uygarlıkların doğuşunda etkili olan faktörleri sınıflandırır.
  4-Dünya üzerinde önemli ve büyük uygarlıkların ortaya çıkış biçimlerini ve bu uygarlıkların insanlık tarihinde meydana getirdiği önemli etkileri tanımlar.
  5-Büyük uygarlıkların tarihsel gelişimini belirtir.
  6-İnsanlık tarihi hususunda panoramik bir bakış elde ederek genel bir çerçeve çizer.
  7-Uygarlıklara ilişkin güncel tartışmaları analiz eder.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Cem KARAKILIÇ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Cem Karakılıç

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar William H. McNeil, Dünya Tarihi, Çev. Alaaddin Şenel; Server Tanilli, Uygarlık Tarihi; Oral Sander, Siyasi Tarih; Alaaddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi; Friedrich Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni; Mehmet Ali Ağaoğulları/Levent Köker, Tanrı Devletinden Kral Devlete; Norbert Elias, Uygarlık Süreci: Sosyo-Oluşumsal ve Psiko-Oluşumsal İncelemeler, Çev. Ender Ateşman.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Uygarlık ve uygarlıklara ait temel tanım ve kavramları açıklamak, insanlık tarihinin siyasal, sosyal ve kültürel gelişim ve dönüşümünü kronolojik bir zemine oturtmak, tarihin tanık olduğu vakıa ve vakalar hakkında panoramik bir tahlil gerçekleştirerek insanlık tarihi hususunda genel bir çerçeve çizmek.
  Dersin İçeriği Uygarlığa Ait Temel Tanım ve Kavramlar, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar, Mezopotamya, Mısır, Orta Asya, İran, Hint, Çin, Anadolu, Doğu Akdeniz, Yunan ve Helenizm Uygarlıkları ile Roma Medeniyeti, Ortaçağda Avrupa (Feodal toplum, feodalitenin doğuşu ve anlamı) ve İslam Dünyası, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti, Modern Avrupa`nın Doğuşu (Avrupa`da Aydınlanma süreci, Rönesans ve Reform Hareketleri), Modern Dönemde Avrupa (Batı Avrupa ve Devrimler), Modern Dönemde Ortadoğu ve Türkiye.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster