ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sivil Toplum ve Stk`Lar SKY 209 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sivil toplum kavramının ve stk`ların tarihsel gelişimini ve içeriğini açıklar.
  2-Sivil toplum kavramını açıklar.
  3-Adına sivil toplum örgütü/kuruluşu denen pek çok oluşumu, sivil toplum kavramının batıda ne anlama geldiğine ilişkin teorik bilgiden yararlanarak değerlendirir.
  4-Demokratik bir yönetim için sivil toplum düşüncesinin ve stk`ların önemini açıklar.
  5-Türkiye`de demokrasi kültürünün gelişimi için sivil toplumun ve stk`ların önemini açıklar.
  6-İçinde yaşadığı sosyal ortamları eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla yorumlar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü DOÇ. DR. GÜRBÜZ ÖZDEMİR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları ARŞ. GÖR. KÜBRA AŞIK AKDEMİR
  Kaynaklar ÇAHA, Ömer, Aşkın Devletten Sivil Topluma, Gendaş Kültür Yay., İstanbul, 2003.
  Yardımcı Kitap DUMAN, Fatih, "Sivil Toplum", Mümtaz`er Türköne, Siyaset Bilimi içinde, Lotus Yay., Ankara, 2007. ERDOĞAN TOSUN, Gülgün, Demokratikleşme Perspektifinden Devlet-Sivil Toplum İlişkisi, Alfa Yay., İstanbul, 2001
  Döküman -
  Dersin Amacı Dersin amacı; tarihsel bir perspektif açısından Sivil Toplum kavramının ve STK`ların bugün taşıdığı anlamı aktarmak ve teorik bilgi ışığında tarihsel olarak ve günümüz Türkiye`sinde sivil toplum düşüncesini ve STK`ları ortaya koymaktır.
  Dersin İçeriği Dersin konusu ve amacı Eski Yunan ve Roma`da Sivil toplum Doğal Hukuk Geleneği ve sivil toplum I Doğal Hukuk Geleneği ve sivil toplum II Klasik Ekonomi Politikçiler ve sivil toplum Hegel ve Marx Gramsci ve Habermas Sivil toplum ve devlet ARASINAV Sivil toplum ve demokrasi ilişkisi Sivil toplum kuruluşları ve sivillikleri Osmanlı döneminde sivil toplum ve STK`lar Cumhuriyet döneminde sivil toplum ve STK`lar Günümüzde sivil toplum kavramının anlamı ve liberalizmle ilişkisi Günümüzde STK?ların genel değerlendirilmesi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster