ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kamu Güvenliği ve Politikaları SKY322 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kamu Güvenliği ve Güvenlik Politikalarına ilişkin konuları kavramsal ve kuramsal olarak analitik bir biçimde açıklar.
  2-Kamu güvenliğine risk ve tehdit oluşturan problemleri sıralar ve tanımlar. Bilimsel yöntemleri kullanarak bunları analiz eder.
  3-Güvenlik çalışmalarına disiplinlerarası bir perspektiften bakarak; farklı kuram ve uygulamaları karşılaştırır.
  4-Kamusal bir sorun olarak güvenlik tehditlerine ve risklerine karşı çözümler önerir.
  5-Kamu Güvenliğine ilişkin bürokratik kurumları yetki ve sorumlulukları, görev alanları çerçevesinde ayırt eder..
  6-Yerel, Bölgesel ve Global Güvenlik sorunlarını farkındalık oluşturma, algılama ve yorumlama amacına dönük bir biçimde tartışır.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Ertan BEŞE
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Ertan Beşe

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar (1) KAMU GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI: Yerelden Küresele, (ED.) Hasan ACAR, Nobel Yayınları, 2019, Ankara; (2) Alan Collins, ÇAĞDAŞ GÜVENLİK ÇALIŞMALARI, 3. Basım, Çev. Nasuh USLU, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi/Röle Akademik Yayıncılık, 2017, İstanbul; (3) Fikret BİRDİŞLİ, Teori ve Pratikte ULUSLARARASI GÜVENLİK: Kavram, Teori, Uygulama, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2019, Ankara; (4) Evren Balta PAKER, KÜRESEL GÜVENLİK KOMPLEKSİ: Uluslararası Siyaset ve Güvenlik, İletişim Yayınları, 2012, İstanbul; (5) Güngör ŞAHİN, Küresel Güvenlik ve NATO: Teori, Aktör, Tehdit, Risk, Detay Yayıncılık, 2016, Ankara; (6) Emre ÇITAK, GÜVENLİK VE İSTİHBARAT: Yeni Güvenlik Politikaları ve Türkiye?de İstihbaratın Dönüşümü, Yeniyüzyıl Yayınları, 2017, İstanbul
  Yardımcı Kitap (1) Ken BOOTH, DÜNYA GÜVENLİĞİ KURAMI, Küre Yayınları, 2012, İstanbul; (2) Uluslararası İlişkilerde ÇATIŞMADAN GÜVENLİĞE, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012, İstanbul; (3) Ali ÖZGAN, ÇÜKKÜLTÜRLÜLÜK VE TOPLUMSAL GÜVENLİK: ABD Örneği, Çizgi Kitabevi, 2019, Ankara; (4) R. N. BERKİ, GÜVENLİK VE TOPLUM: Yasa, Düzen ve Siyaset Üzerine Düşünceler, Çev. A. Erkan KOCA, Atıf Yayınları, 2016, Ankara
  Döküman T.C`nin Ulusal Güvenlik Politikaları ve Güvenlik Stratejilerinin Gelişimi, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Ders Notu
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, `güvenlik çalışmaları` bağlamında `güvenlik` olgusunu kavramsal ve teorik çerçevede ele alarak, özellikle `kamu güvenliği` konsepti içerisinde tehdit ve risk alanlarını incelemektir. Bu çerçevede; öncelikli görevi kamu düzenini korumak ve toplumun ve bireylerin güvenliğini sağlamak olan devletlerin, kendi bekasını ve kamu güvenliği`ni sağlama ve sürdürme amacına yönelik olarak uyguladıkları hukuki, idari, siyasi, ekonomik, örgütsel vb nitelikteki kamu politikaları ve bunların analizi, yine bu dersin amaçları arasındadır.
  Dersin İçeriği `Güvenlik` Kavramı, Gelişimi ve Dönüşümü: Güvenliğin Kavramsal Analizi ve Güvenlik Felsefesi, Ulusal Güvenlik Alanı Kapsamında İç ve Dış Tehdit Tanımlamaları, Türkiye`de Güvenlik Sisteminin Kurumsal Yapılanması I/Türkiye`de Güvenlik Bürokrasisi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster