ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toplumsal Hareketler SKY323 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Eski ve yeni toplumsal hareketlerin tarihsel gelişim aşamalarını ve günümüz toplumuna etkilerini açıklar.
  2-Toplumsal hareketleri açıklamaya yönelik kuram ve yaklaşımları değerlendirir.
  3-Toplumsal hareketleri doğuran nedenler, nitelik ve temel dinamikleri yorumlar.
  4-Eski ve yeni toplumsal hareketlerin birey ve toplumsal yapı üzerindeki yerel ve küresel düzeydeki etkilerini analiz eder.
  5-Toplumsal hareket ve kimlik arasındaki etkileşimi ilişkilendirir.
  6-Dünyadaki ve Türkiye?deki Geçmiş ve Güncel Toplumsal Hareketlerden Örnekler göstererek sonuçlar çıkarır.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Ertan BEŞE
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Ertan Beşe

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar (1) Manuel CASTELLS, İsyan ve Umut Ağları: İnternet Çağında Umut Ağları, Çev. Ebru KILIÇ, Koç Üniversitesi Yayınları, 2013, İstanbul; (2) Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim, Derl. Y. Doğan Çetinkaya, İletişim Yayınları, 2014, İstanbul; (3) William G. MARTIN, TOPLUMSAL HAREKETLER 1750 - 2005: Dipten Gelen Dalgalar, Çev. Deniz Keskin, Versus Kitap, 2008, İstanbul; (4) TOPLUMSAL HAREKETLER, Politikadan Edebiyata, Sanattan Sinemaya, Medyadan Toplumsal Algıya Teorik ve Pratik Analizler ve Yansımalar, Ed. Gülcan IŞIK, Nobel Yayıncılık, 2012, Ankara
  Yardımcı Kitap Charles Tilly, Toplumsal Hareketler, Nobel Akademi Yayıncılık, 2012, İstanbul; Ahmet Murat AYTAÇ, KİTLELERİN RUHU: Siyasal ve Sosyal Kuramda Kalabalık Tahayyülleri, Dipnot Yayınları, 2011, Ankara; Gustave Le BON, Kitleler Psikolojisi, Timaş Yayınları, 1997, İstanbul; Eric HOFFER, Kesin İnançlılar, 8. Baskı, Çev. Erkıl Günur, İM Yayınları, 2005, İstanbul
  Döküman -
  Dersin Amacı Ders, toplumsal hareketlerin siyasi, felsefi, sosyolojik, ekonomik ve kültürel temellerini tartışarak; yeni toplumsal hareketlerin itici güç ve dinamiklerini, birey, toplum ve devletler üzerindeki karşılıklı etkileşimini disiplinlerarası düzlemde incelemeyi amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği Toplumsal Hareket Kuramları, Yeni Toplumsal Hareketler: Eski ve Yeni Toplumsal Hareketlerin Karşılaştırılması, Yeni Toplumsal Hareketlerin Nitelikleri, Temel Dinamikleri ve Siyasal Rolü, Toplumsal Hareketlerin Yerel ve Küresel Etkileri: Toplumsal Hareket Örnekleri, Türkiye`de Toplumsal Hareketler
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster