ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Siyasal İletişim ve Analiz SKY432 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Siyasal iletişimle ilgili kavramları ve kuramsal yaklaşımları yorumlar.
  2-Siyasal iletişim ve siyasal pazarlama kavramları arasında neden sonuç ilişkisi kurar.
  3-Siyasal iletişimin politik meşruiyeti sağlamadaki rolünü tanımlar.
  4-Seçmenin oy verme davranışı üzerinde etkili olabilecek unsurları kategorize eder.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Hediye Şirin AK
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Çağlar Ezikoğlu

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Köker, E. (2007). Politikanın İletişimi, İletişimin Politikası, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara Aziz, Aysel, Siyasal İletişim, Ankara: Nobel Yayınları, 2007. Tokgöz,Oya. Siyasal İletişim Anlamak, Ankara: İmge Kitabevi, 2008.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Siyasal iletişim ve siyasal pazarlama çalışmaları ile modern yönetimlerde lobicilik kavramı özellikleri ve dünya örneklerinin aktarılması ve bu bağlamda yaratıcı, demokratik tartışma ortamı sağlanması bu dersin amacını oluşturmaktadır.
  Dersin İçeriği Siyasal iletişimi tanımlama biçimleri, Siyaset ve iletişim arasındaki ilişkiler, Günümüzde politik konuşma ve politik konuşma üzerinde medyanın rolü, Siyasal Pazarlama, Siyasal Reklamcılık, Siyasal İletişim Kampanyaları, Dünyada ve Türkiye`de Siyasal İletişim Kampanyalarının Analizi.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster