ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku SKY438 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Anayasacılık Kavramını tanımlar.
  2-Anayasaların yapılması ve değiştirilmesini analiz eder.
  3-Anayasaya uygunluğun yargısal denetimini değerlendirir.
  4-Hükümet sistemlerini özetler.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Özge Çelebi
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Özge Çelebi

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Beta Yayınları, 2018.Fazıl Sağlam Ozan Erözden, Anayasa Hukuku Dersleri, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2011 (3. bası). Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 2011 Bülent Tanör Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, YKY, 2019 Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, YKY.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrenciye anayasa hukuku konularında yorum yapmasını sağlayacak temel bilgi donanımı sağlamak
  Dersin İçeriği Anayasa Hukukunun genel teorisi.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster