ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toplu İş Hukuku ÇEK306 BAHAR 3+0 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çalışma yaşamında toplu iş ilişkilerini hukuki boyutuyla süreç ve içerik açısından analiz eder.
  2-İşçi ve işveren ilişkilerinde barış ve mücadele yöntemlerini hukuksal yönü ile analiz eder.
  3-Toplu iş ilişkilerinde çalışma barış, düzen ve adaletini sağlayabilecek bakış açısı ile hukuki gelişmeleri izler.
  4-İş uyuşmazlıkları ve iş mücadelesinde (grev ve lokavt) ortaya çıkan sorunları çözebilme yeteneğini kazanır.
  5-Kamu veya özel sektörde toplu pazarlık uzmanlığı görevini yapar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Prof.Dr. Fevzi Demir, İş Hukuku, İzmir, 2014, Prof.Dr. Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, Beta Yay. ,
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Türk iş kanunlarına göre toplu pazarlık süreci, uyuşmazlıkların çözümü ve mücadele yönleri ile analiz edilmesi. Sosyal ve ekonomik olaylarla hukuki düzenlemeler arasında ilişki kurarak, bunları iş hukukunun temel ilkelerine uygun biçimde yorumlayabilme becerisi kazandırarak, toplu iş ilişkilerinin süreç ve içerik açısından analizi, toplu pazarlık uzmanlığına hazırlamak.
  Dersin İçeriği İşçi ve işveren kuruluşlarının kuruluş ve işleyişleri, işçi ve işveren kuruluşlarına üyelik, işçi ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri, sendika özgürlüğü ve hakkı, denetim ve sona ermeleri, toplu pazarlık sisteminin önemi, toplu sözleşme özerkliği, toplu iş sözleşmesinin tanımı ve içeriği, toplu iş sözleşmesinin yapılması, toplu iş sözleşmesinin hükümleri, uygulama alanı ve sona ermesi, toplu iş uyuşmazlıkları ve barışçı çözüm yolları, grev, lokavt.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster