ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri ÇEK320 BAHAR 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye` de ve Dünya` da endüstri ilişkileri faaliyetlerini belirler.
  2-Endüstri ilişkileri ve sendikacılıkla ilgili olgu ve ilkeleri kavrar, geneller.
  3-Endüstri ilişkileriyle ilgili kavram ve ilkeleri yeni durumlara uygular, ilişkilendirir ve sergiler.
  4-Türkiye` de ve Dünya` da endüstriyel ilişkiler ve sendika ile ilgili ilişkiyi değerlendirir.
  5-Türkiye`de ve Dünya` da endüstri ilişkilerini ve sendikal yapılanmayı analiz eder.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Dağlar
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Hasan Dağlar

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tokol, A. (2000) Avrupa Birliğine Üye Ülkelerde Sendikal Hareket, VİPAŞ: BursaPetrol-İş, (2002) Avrupa Ülkelerinde Sendikal Hareket.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Endüstri ilişkilerinin teorik temelleri hakkında bilgi vermek ve gelişmiş ekonomilerde endüstri ilişkileri sistemlerinde ortaya çıkan güncel sorunları tartışmaktır.
  Dersin İçeriği Türkiye` de ve Dünya` da endüstri ilişkileri faaliyetleriyle ilgili temel kavramlar bilgisi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster