ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uygarlık Tarihi II TAR112 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-İnsanlık tarihinin başlangıcı; tarım, yazı ve maden başta olmak üzere insanlık tarihi için önemli olan pek çok yeni buluş, bu buluşların gerçekleştirildiği şartları kavrar.
  2-İlkçağ devletlerinin siyasi, dini ve sosyo-ekonomik tarihleri ile devletlerarası ilişkileri yorumlar.
  3-İnsanlık tarihinin ilk dönemleri hakkında bilgilerini geliştir.
  4-Eski doğu medeniyetlerinin günümüz dünya medeniyetine olan katkılarını yorumlar.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Ahmet Gözlü
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1) Akurgal Ekrem, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1988. 2) Bryce Trevor, Hitit Dünyasında Yaşam ve Toplum, Ankara 3İnan Afet A., Eski Mısır Tarihi ve Medeniyeti, Ankara, 1956.
  Yardımcı Kitap 1) Akurgal Ekrem, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1988. 2) Bryce Trevor, Hitit Dünyasında Yaşam ve Toplum, Ankara 3) Darga Muhibbe, Eski Anadolu?da Kadın, İstanbul, 1984. 4) De Burg W.D., The Legacy of the Ancient World, I-II, London, 1953. 5) Ertem Hayri, Boğazköy Metinlerine Göre Hititler Devri Anadolu?sunun Florası, Ankara, 1987. 6) Erzen Afif, Doğu Anadolu ve Urartular, Ankara, 1992. 7) İnan Afet A., Eski Mısır Tarihi ve Medeniyeti, Ankara, 1956. 8) İplikçioğlu Bülent, Eskiçağ Tarihi?nin Ana Hatları, Eskişehir, 1994. 9)Kaya Yusuf (Ed.), Eskiçağ Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yay., Eskişehir, 1991. 10) Kınal Füruzan, Eski Anadolu Tarihi, Ankara, 1998. 11) Kramer Samuel Noah , Tarih Sümer?de Başlar, Çev.Kaan İren, Kabalcı Yay., İstanbul, 1992. 12) Macqueen J.G., Hititler ve Hitit Çağında Anadolu, Ankara 2001. 13) Özsait Mehmet, İlkçağ Tarihinde Pisidya, İstanbul, 1980. 14) Sayılı Aydın, Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve Tıp, Ankara, 1982. 15) Sever Erol, Asur Tarihi, İstanbul, 1993. 16) Umar Bilge, Türkiye Halkının İlkçağ Tarihi I, İzmir, 1982. 17)Ünal Ahmet, Hititler Döneminde Anadolu I-II, Istanbul 202-2003.
  Dersin Amacı Bu ders öğrencilere Eskiçağ Mezopotamya, Anadolu, İran ve Mısır Medeniyetlerinin siyasi ve kültür tarihiniöğretmeyi, onları Eskiçağ Tarihinin temel bilgileri ile donatmayı amaçlar.
  Dersin İçeriği Eskiçağ Mezopotamya, Anadolu, İran ve Mısır Medeniyetlerinin siyasi ve kültür tarihi konularında bilgi sahibi olur.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster