ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Karadenizin Kuzeyindeki Türk Devletleri Tarihi TAR219 GÜZ 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hunlarla birlikte Türk yurdu haline gelen Karadeniz`;in kuzey bozkırlarında kurulan devletleri ve buradaki Türk varlığı
  2-Avrupa Hunları, Avarlar, Hazar Hanlığı,
  3-Peçenekler, Uzlar, Kıpçaklar/Kumanlar
  4-Türk kültürünü bu coğrafyaya özgü nitelikler ve sosyo-kültürel yapılar hakkında bilgi edinir.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Mustafa KALKAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Kurat, A. N.,IV-XIII. Yüzyıllarda Karadeniz`;in Kuzeyinde Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara: TTK, 1972. Togan, Z. V. Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul: Enderun, 1981.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Hunların batıya göçlerinden sonra Tarihi Türk yurtlarından biri haline gelen Karadeniz`in kuzeyinde kurulan Türk devletleri ile bu devlet ve toplumların yapısının öğretilmesi
  Dersin İçeriği Hunlardan Öce Karadeniz?in Kuzeyi (İskitler-Sarmatlar), Bozkır Kültürü ve Coğrafyası, Hunların Batıya Göçleri, Atilla?ya Kadar Avrupa Hunları, Atilla Dönemi Hunları: Doğu ve Batı Roma Seferleri, Avarlar, Avrupa?da Türk Varlığı ve Kültürünün Etkisi, Hazar Kağanlığı, Peçenekler, Uzlar, Kıpçaklar/Kumanlar, İdil (Volga) Bulgarları
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster