ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Kültür Tarihi II TAR212 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bu ders sonucunda öğrenci; Kültür ve Medeniyetin temel dinamiklerinden olan aile, edebiyat, sanat, mimari ve estetik sanatları kavrar ve toplumun sosyalleşmesi sürecine katkıda bulunur.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ
  Dersi Verenler

  1-)10087 10087 10087

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Turan, Şerafettin, Türk Kültür Tarihi, İstanbul 1990. 2. Berkes,Niyazi, Türkiye`de Çağdaşlaşma, Ankara 1973. 3. Ergun, Nüzhet, Türk Musikisi Antolojisi, İstanbul 1943. 4. Güvenç, Bozkurt, Sosyal Kültürel ve Gelişme, Ankara 1976. 5. Kaplan, Mehmet, Türk Milleti`nin Kültürel Değerleri, Ankara 1987. 6. Ülken, Hilmi Ziya,Türkiye`de Çağdaş Düşünce Tarihi, 2 Cilt, Konya 1966. 7. And, Metin, Geleneksel Türk Tiyatrosu, Kukla;,Karagöz,Orta oyunu, Ankara 1969. 8. Ortaylı, İlber, Osmanlı Toplumunda Aile, 5. Baskı, İstanbul 2002. 9. Adıvar, Adnan, Osmanlı Türklerinde İlim, 5. Baskı, İstanbul 1991. 10. Scognamillo, Giovanni, Türk Sinema Tarihi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 1998. 11. Ant, Metin, Türk Tiyatro Tarihi, 2. Baskı, İletişim, İstanbul 2006. 12.http://www.sinematurk.com/oduller.php3 13.http://www.turksinemasi.com/sinema/sinemadonem/1030.html 14.http://www.hayat.s5.com/1030yeni.html
  Yardımcı Kitap Konularla ilgili kaynakça dışındaki kitaplar
  Dersin Amacı Türk kültürünün en temel dinamiklerinden olan kavramları öğreterek, Türk kültürünün dünya kültürleri içinde olan yerini ve zenginliğini öğretmek
  Dersin İçeriği Türk Kültürünün Genel Dinamikleri: Aile, Ölüm Adetleri ve Mezarlık Kültürü, Mimarlık, Şiir, Müzik, Tiyatro, Sinema
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster