ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İran Kültür ve Medeniyeti Tarihi TAR218 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ortadoğu`da Türk varlığı döneminde İran`da yaşanan kültür ve medeniyetin temelini kavrar.
  2-İran coğrafyasında etkili alan dini ve fikri değerleri tanır.
  3-İslam medeniyetini İran coğrafyasında aldığı formu yorumlar.
  4-Türklerin İran kültür ve medeniyetinden ne ölçüde etkilendiğini kavrar.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Mustafa KALKAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Turan, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, İstanbul: Ötüken, 2008. Köymen, M. Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Ankara: TTK, 1984. O. Özgüdenli, Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları, 2006. Gene R. Garthwaite, İran Tarihi, 2012
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Temel amaç, Osmanlılardan önce Türklerin batıya göçleri ile temasa geçtikleri ve etkisinde kaldıkları İran kültür ve medeniyetinin temel özelliklerini anlamaktır
  Dersin İçeriği Büyük Selçuklulardan önce Ortadoğu ve Anadolu,Sasaniler dönemi İran coğrafyasında kültür, Emeviler, Abbasiler, Samaniler ve Büveyhiler döneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet. Gazneliler, Selçuklular ve Harzemşahlar döneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster