ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Tarih TAR228 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tarihsel sosyolojinin tanımı ve açıklanmasını yapar.
  2-Bir bilim disiplini olarak sosyolojinin teşekkül sürecini kavrar.
  3-Sosyal kurumların tarihini açıklar.
  4-Sosyolojik ve tarihî araştırma teknikleri arasında ilişkileri tahlil eder.
  5-Tarih ve sosyolojinin benimsediği karşılaştırmalı bakış açılarını kavrar.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Türkan POLATCI DEMİRKOL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap Burke, Peter, Tarih ve Toplumsal Kuram, çev. Mete Tunçay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2000. Skocpol, Theda,(Editör), Tarihsel Sosyoloji, çev Ahmet Fethi, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 2002. Ergun; Doğan, Sosyoloji ve Tarih, Sosyolojide Yöntem Sorunu, Der yay. İstanbul 1982. Behar, Büşra Ersanlı, İktidar ve Tarih, Türkiye?de ?Resmi Tarih? Tezinin Oluşumu (1929-1937), Afa yay., İstanbul 1996.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı; tarih olgusu içinde sadece siyasi ve ekonomik gelişmelerin değil, aynı zamanda toplumun ortak ihtiyaçlarından doğan sosyal kurum ve sosyal ahlakında yer aldığı bilincini oluşturmaktır.
  Dersin İçeriği Sosyoloji nedir?, Sosyoloji biliminin ortaya çıkış süreci,Sosyoloji ve Tarih bilimlerinin ortak çalışma alanları, Sosyal tarihin konuları. Sosyal tarih içinde kurumlar,Sosyoloji araştırma teknikleri,Tarih ve sosyolojinin benimsediği karşılaştırmalı bakış açıları.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster