ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Osmanlı Toplumsal Tarihi TAR234 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. BD 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Toplumsal yapı kavramını tanımlar ve değerlendirir.
  2-Osmanlının coğrafi ve demografik yapısını tanır.
  3-Osmanlı toplumunun hukuki yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
  4-Osmanlı toplumunun mekansal örgütlenmesini bilir.
  5-Osmanlı ailesini tanır ve Osmanlı toplumunun gündelik hayatı hakkında bilgi edinir.
  6-Osmanlı toplumunda sosyal tabakalaşma ve hareketlilik hakkında bilgi edinir. Osmanlı toplumunun dini hayatını tanır.
  7-Osmanlı toplumunun dini hayatını tanır. Osmanlı esnaf teşkilatı ve yapısını tanır.
  8-Son yüzyıllarda Osmanlı toplumunda meydana gelen gelişmeler ve değişimleri kavrar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrdç Doç. Dr. Saim YÖRÜK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Fakülte Yayınları, Isparta 2014. -Abdullah Saydam, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2015.
  Yardımcı Kitap -Erol Özbilgen, Bütün Yönleriyle Osmanlı, İz Yayıncılık, İstanbul 2004. -Ahmet Cihan, Osmanlı Toplum Yapısı ve Sivil Toplum, 3F Yayınevi, İstanbul 2007.
  Dersin Amacı Osmanlı Devleti tarihine yaklaşımlarda sergilenen temel görüşler ele alınacak ve bunlar tartışılacaktır. Osmanlı Devleti tarihinin ve bu arada tarih disiplininin temel sorunlarından öğrencilerin haberdar olması ve güncel, ekonomik, sosyal ve kurumsal problemleri anlamaya çalışırken ellerine ufuk açıcı birçok anahtarın verilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Osmanlı toplum hayatını idari, hukuki, demografik, dini, ekonomik, düşünce ve son yüzyıllarda meydana gelen değişme ve gelişmelerin Osmanlı toplumuna etkileri hakkındadır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster