ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Milli Mücadele Tarihi TAR317 GÜZ 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1- Osmanlı Devleti?nin yıkılmaya götüren süreci değerlendirir.
  2-Bu sürecin devamındaki Türk Milli Mücadelesinin doğduğu ortamı ve siyasi şartları öğrenir.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. İsmet Üzen
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Recep Büyüktolu

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap Selek Sebahattin, Anadolu İhtilali, Ankara 1986. Akşin Sina, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, İstanbul 1983. Berkes, Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, Ankara, 1973. Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, c. V-VIII, Ankara, 1961. Lewis, Bernard, Modern Türkiye?nin Doğuşu, (çev. Metin Zurcher,E.Jan,Modernleşen Türkiye?nin Tarihi,İstanbul 1993.
  Dersin Amacı 1914- 1920 yılları arasında Türk İstiklal Savaşı?nın siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan tahlil edilmesi ve Ankara?da 23 Nisan 1920?de TBMM açışından Lozan Antlaşmasına kadar geçen süreçteki siyasal ve sosyal gelişmeleri öğretmek.
  Dersin İçeriği . Dünya Savaşı?na giden yolda Osmanlı Devleti?nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumu. I.Dünya Savaşına giden yolda Düvel-i Muazzama ve Osmanlı Devletine komşu bulunan devletlerin siyasi, sosyal ve ekonomik durumları,I. Dünya Savaşı?nın sebepleri. I. Dünya Savaşı?nda Osmanlı Devleti?nin durumu, I. Dünya Savaşı?nın sonuçları. Mondros Mütarekesi ve uygulanması, Mütareke ortamında Anadolu?da kurulan Cemiyetler. Mustafa Kemal Paşa?nın Samsun?a çıkışı, Havza Genelgesi, Amasya tamimi. Erzurum ve Sivas Kongreleri, Heyet-i Temsiliye, Amasya görüşmeleri ve İstanbul Hükümeti ile ilişkiler
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster