ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Osmanlı Diplomasi Tarihi II TAR322 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Osmanlı Devletinde tek taraflı ve mütekabiliyet esasına dayalı diplomatik faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olacak.
  2-Diplomasiyi belirleyen kurumlar öğrenir.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Türkan Polatcı Demirkol
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Güner Doğan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap Abou el Haj, Rifa`at, ?Karlofça`da Osmanlı Diplomasisi-I?, çev: Yasemin Saner Gönen, Tarih ve Toplum, sayı 191, Aralık 1999, s.38-44. Abou el Haj, Rifa`at, ?Karlofça`da Osmanlı Diplomasisi-II?, çev: Yasemin Saner Gönen, Tarih ve Toplum, sayı 192, Aralık 1999, s.39-45. Akyılmaz, Gül, ?Reis-ül Küttablık Müessesesinin Önem Kazanmasına Yol Açan Gelişmeler ve Osmanlı Hariciye Nezareti`nin Doğuşu?, XIII. Türk Tarih Kongresi, 2002 (III. Cilt I. Kısım) İnalcık, Halil, Modern Avrupa?nın Gelişmesinde Türk Etkisi Osmanlı ve Dünya: Osmanlı Devleti ve Dünya Tarihindeki Yeri, Hazırlayan Kemal Karpat, Ufuk Yayınları, İstanbul, 2000, ss. 79-92. Mattingly, Garrett, Rönesans Diplomasisinin İşleyişi, Rönesansın Serüveni, s.205-210. Sander, Oral, Anka`nın Yükselişi ve Düşüşü, İmge Kitabevi, Ankara 2004. Tuncer, Hüner, Eski ve Yeni Diplomasi, Ümit Y., Ankara 1995. Koçu, Reşat Ekrem, Osmanlı Muahedeleri ve Kapitülasyonlar, İstanbul 1934. Yalçınkaya, Mehmed Alaeddin, ?XVIII. Yüzyıl: Islahat, Değişim ve Diplomasi Dönemi (1703-1789)?, Türkler, c.XII, s.479-511. Gürsoy , Belkıs Altuniş, ?Sefaretnameler?, Türkler, c.XII, s.582-592.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı Osmanlı Devleti?nin dış işleriyle ilgili görevlilerinin tanınmasını, devletin diğer devletler nezdinde temsil edilmesinin hangi yollarla olduğunun öğrenilmesini, dışişlerinde görevlendirilecek personelin nasıl ve hangi kurumlarda yetiştirildiğinin kavranılmasını ve diğer devletlerle yaptığı antlaşmalar ile içeriklerinin bilinmesini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Osmanlı Diplomasisinde ?El Kadimu Yüzaru? Kaidesi, Osmanlı Diplomasisinde Sefaret Görevi, Osmanlı Devletine gelen yabancı elçiler, Yabancı elçi ve konsolosların hak ve sorumlulukları, İstanbula giriş merasimleri ve yapılan törenler, Hariciye Nezareti ve Sivil Bürokrasi, Abdülhamid Dönemi Diplomasisi, II. Meşrutiyet ve Sivil Bürokrasinin Düşüşü
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster