ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Osmanlı Diplomasi Tarihi ve Sefaretler TAR333 GÜZ 2+0 Fak./ Üni. BD 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Diplomasi ile ilgili kavramlar ve kaynaklar hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Osmanlı Devletinin kuruluşundan yükseliş dönemi sonuna kadar dünya diplomasi tarihindeki yeri kavrar.
  3-18. Yüzyıldan itibaren Osmanlının Rusya, İngiltere ve Fransa ile ilişkilerinde diplomasinin yeri yanı sıra özellikle Avrupa`daki güç dengelerinin değişiminin siyasi sonuçları değerlendirir.
  4-Osmanlı diplomasisini yürüten Reisülküttaplık ve Hariciye Nezareti gibi kurumlarının tarihsel gelişimi öğrenir.
  5-Osmanlı Devletinin tarih sahnesinden çekilişi sürecinde Avrupa diplomasisinin baskıları kavranır; diplomasi alanında Osmanlı mirasının günümüz gelişmelerine ışık tutacak etkileri değerlendirir.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Saim YÖRÜK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1-Savaş, Ali İbahim, Osmanlı Diplomasisi, 3F Yayınevi, İstanbul, 2007. 2-Tuncer, Hüner, Tuncer, Hadiye, Osmanlı Diplomasisi ve Sefaretnameler, Ümit Yayınevi, Ankara, 1997.
  Yardımcı Kitap 1-Akyılmaz, Gül, Osmanlı Diplomasi Tarihi ve Teşkilatı, Gül Yayınevi, Konya, 2001. 2-Ahıshalı, Recep, Osmanlı Devlet Teşkilatında Reis-ül Küttaplık, Tarih ve Tabiat Vakfı, İstanbul, 2001. 3-Ortaylı, İlber, Osmanlı?da Milletler ve Diplomasi, 2. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009.
  Dersin Amacı Dünyada diplomasi kurumunun ortaya çıkışı ile kuruluşundan yıkılışa kadar Osmanlı diplomasi geleneğinin oluşumu, kurumsallaşma ve uygulamalarının tarihi gelişiminin öğrenimi hedeflenmektedir. Osmanlı diplomasinin özelliklerini, elçi seçimi, modern çağda elçiliklerin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Osmanlı Devletinin uluslararası diplomasi alanındaki bu asırlık birikimini ve bu birikime dayalı oluşan stratejik derinliği günümüz perspektifine ışık tutabilecek biçimde kavratmak amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Genel olarak diplomasi kavramı ve Osmanlı Devletinin kuruluşundan yıkılışına kadar diplomatik faaliyetleri, özellikle de Avrupa devletleri olan ilişkileri ve Osmanlı diplomasisinin kurumsallaşma konularını içerir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster