ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Osmanlı Arşiv Vesikaları I TAR409 GÜZ 2+0 Fakülte S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı dönemine ait belge bulunduran diğer resmi ve özel kurum arşivleri hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Aklâm-ı site (altı çeşit yazı) ile Osmanlılar tarafından kullanılan diğer yazı çeşitleri divanî, divanî kırması, rika, talik, siyakat, vs. tanır ve şekil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
  3-Padişahların bizzat yazdığı belgeler veya onlar adına yazılan belgeler ve çeşitleri hakkında bilgi edinir.
  4-Fermanlar ve berat örneklerini okur.
  5-Hatt-ı Hümayunlar ve hatt-ı hümayun örneklerini okur.
  6-Okumuş olduğu Osmanlıca belgeleri değerlendirir.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Saim YÖRÜK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Saim Yörük

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Orhan Sakin, Osmanlı Arşiv Belgeleri Okuma Kılavuzu, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2017.
  Yardımcı Kitap Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), TTK, 2018.
  Dersin Amacı Osmanlı Devleti tarihi boyunca kullanılan yazı çeşitleri ve bu yazı çeşitleriyle yazılmış olan resmi ve özel belgelerin öğrenciler tarafından rahatlıkla okunarak anlaşılmasının sağlanmak. Her türlü yazı çeşidi ile yazılmış belge örneklerinin okutulması ve böylece öğrencilerin yazılı belgeleri tarih araştırmalarında rahatça kullanabilmelerini sağlamak.
  Dersin İçeriği Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı dönemine ait belge bulunduran diğer resmi ve özel kurum arşivleri hakkında bilgi verilmesi, Aklâm-ı site (altı çeşit yazı) ile Osmanlılar tarafından kullanılan diğer yazı çeşitleri divanî, divanî kırması, rik`a, ta`lik, siyakat, vs. tanıtılması ve şekil özellikleri hakkında bilgi verilmesi, Padişahların bizzat yazdığı belgeler veya onlar adına yazılan belgeler ve çeşitleri hakkında bilgi verilmesi, Fermanlar ve ferman örneklerinin okutulması, Beratlar ve berat örneklerinin okutulması, Hatt-ı Hümayunlar ve Hatt-ı hümayun örneklerinin okutulması hakkındadır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster