ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tarih Öğretimine Giriş TAR427 GÜZ 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tarih öğretiminin ne olduğunu anlar
  2-Tarih öğretiminin amaçları değerlendirir
  3-İyi bir tarih öğretmeni olmanın yol ve yöntemlerin temellerini öğrenir
  4-Tarih öğretmeninin taşıması gereken özellikler değerlendirir
  5-Etkili bir tarih öğretmeni olabilmeyi sağlayacak yöntem ve davranışları öğrenir
  6-Tarih dersi ile öğrenci arasındaki bağın oluşturulmasına dair yöntemleri tartışır
  7-Etkinlik hazırlama ve uygulama becerilerini kazanır
  8-Tarihsel dili etkili kullanabilme becerisinin kazanır
  Ön Koşul Tarih Metodolojisi, Pro-Seminer
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Ahmet Özcan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Mustafa Safran, Tarih Eğitimi Makale ve Bildirler, Gazi Kitap Evi, Ankara 2006 Mustafa Safran, Tarih Nasıl Öğretilir?Yeni İnsan Yayınevi Ankara 2010
  Yardımcı Kitap 1. Baymur, F., Tarih Öğretimi, İnkılap Yay., İstanbul, 1949. 2. Ersanlı Behar, B., İktidar ve Tarih, 3. Bingham, A., Çocuklarda Problem Çözme Yeteneklerinin Geliştirilmesi, 4. Çağlayan, Y., Tarih Öğretimine Başlangıç, 5. Dilek, D., Tarih Derslerinde Öğrenme ve Düşünme Gelişimi, 6. Erden, M., Sosyal Bilgiler Öğretimi, 7. Türkiye?de Tarih Eğitimi, Felsefe Kurumu Semirnerleri, 1977. 8. İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi, YÖK/Dünya Bankası Ö.E.P., 9. Kısakürek, M.A ve Paykoç, F., Sosyal Bilgiler Öğretimi, 10. Köstüklü, N., Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi, 11. Levent, T., Eğitimde Drama: Genel Yaklaşımlar, Seminer Notları. 12. Moffatt, M., Sosyal Bilgiler Öğreitmi, 13. Nichol, J., Tarih Öğretimi, (çev. M. Safran), 14. Oğuzkan, A. F., Öğretmenliğin Üç Yönü, 15. Orta Öğretim Kurumlarında Sosyal Bilimler Öğretimi ve Sorunları, 16. Özbaran, S., Tarih ve Öğretimi, 17. Özbaran, S., Tarih, Tarihçi ve Toplum, 18. Paykoç, F., Tarih Öğretimi, 19. Sosyal Bilimler Öğretimi, YÖK/Dünya Bankası Ö.E.P., 20. Tarih Eğitim Ve Tarihte "Öteki" Sorunu, Yurt Yay., İstanbul, 1998. 21. 20.Yüzyıl Avrupa Tarihi Nasıl Öğretilmeli, Tarih Vakfı Yay., 22. Türkiye?de Tarih Eğitimi ve Ders Kitapları: Buca Sempozyumu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1995. 23. Ata, B. (2008). Tarih Öğretmen Adaylarının Tarih Eğitiminde Analoji Anlayışları. Mustafa Safran, Dursun Dilek (Ed.) 21. Yüzyılda kimlik, vatandaşlık ve tarih eğitimi içinde (s.302-315). İstanbul. Yeni İnsan Yayınları. 24.Bernbaum, G. (1972). Language and history teaching: Handbook for history teachers. London: University of London Institute of Education Press. 25. Coffin, C. (2006). Historical discourse. London: University of London Institute of Education Press. 26.Husbands, C. (1996). Understanding the past: Language and change: What is history teaching?. USA: Routledge Press 27.Metin, E. (2011). Tarih Eğitimi ve Dil: Tarihçilerin, Tarih Ders Kitabı Yazarlarının tarih Öğretmenlerinin ve Öğrencilerin Tarihsel Dil Kullanımı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum 28.Öztürk, İ. H. (2011). Tarih öğretiminde anakronizm sorunu: Sosyal bilgiler ve tarih ders kitaplarındaki kurgusal metinler üzerine bir inceleme. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 2(1), 37-58. 29.Schleppegrell, M. J., Achugar, M., and Oteiza, T. (2004). The grammar of history: Enhancing content-based instruction through a functional focus on language. TESOL Quarterly, 38(1) Spring. 30.Schleppegrell, M. and Achugar, M. (2003). Learning language and learning history: A functional linguistic approach. Tesol Journal, 12(2) Summer.
  Dersin Amacı Genelde Sosyal Bilimler, özelde tarih öğrenme ve öğretme süreçleri ile ilgili bilgilerinverilmesiAlanında iyi bir öğretmen olma yollarının sunulması ve uygulamalarının yapılmasına dair teorik bilgilerin tarih öğrencilerine kazandırılması
  Dersin İçeriği tarih öğretmeni olmayı düşünen öğrencilere tarih öğretimine dair teorik bilgilerin aktarılarak öğrencilerin tarih öğretme sürecine geçmeden önce teorik alt yapıların oluşmasını sağlamak
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster