ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tarih Öğretim Yöntemleri TAR426 BAHAR 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tarih öğretiminde etkinlik hazırlar
  2-Sınıf içi etkinliklerde kullanıma yönelik materyal tasarlar
  3-Sözlü Tarih, yerel tarih araştırmalarına dayalı ders işler
  4-Tarih öğretimine ait yöntem ve teknikleri pratik olarak kullanır
  5-Tarih öğretimine giriş dersinde erilmiş olan teorik bilgileri sınıf ortamında uygular
  6-Tarih öğretiminde kavram bilgisi, zaman ve mekanı algılayabilme becerilerini gerçekleştirir
  7-Tarih öğretiminde tarihsel dil kullanabilme becerisini gerçekleştirir
  8-tarih öğretiminde ölçme ve değerlendirme becerisini gerçekleştirir
  Ön Koşul Tarih Öğretimine Giriş
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Ahmet Özcan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Mustafa Safran, Tarih Eğitimi Makale ve Bildiriler, Ankara 2006 Mustafa Safran, Tarih Nasıl Öğretilir, Ankara 2010
  Yardımcı Kitap 1. Baymur, F., Tarih Öğretimi, İnkılap Yay., İstanbul, 1949. 2. Dilek, D., Tarih Derslerinde Öğrenme ve Düşünme Gelişimi, 3. Türkiye?de Tarih Eğitimi, Felsefe Kurumu Semirnerleri, 1977. 4. İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi, YÖK/Dünya Bankası Ö.E.P., 5. Kısakürek, M.A ve Paykoç, F., Sosyal Bilgiler Öğretimi, 6. Köstüklü, N., Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi, 7. Levent, T., Eğitimde Drama: Genel Yaklaşımlar, Seminer Notları. 8. Moffatt, M., Sosyal Bilgiler Öğreitmi, 9. Nichol, J., Tarih Öğretimi, (çev. M. Safran), 10. Oğuzkan, A. F., Öğretmenliğin Üç Yönü, 11. Orta Öğretim Kurumlarında Sosyal Bilimler Öğretimi ve Sorunları, 12. Özbaran, S., Tarih ve Öğretimi, 13. Özbaran, S., Tarih, Tarihçi ve Toplum, 14. Özçelik, A. DE., Test Hazırlama Kılavuzu. 15. Paykoç, F., Tarih Öğretimi, 16. Sosyal Bilimler Öğretimi, YÖK/Dünya Bankası Ö.E.P., 17. Tarih Eğitim Ve Tarihte "Öteki" Sorunu, Yurt Yay., İstanbul, 1998. 18. Thompson, P., Geçmişin Sesi: Sözlü tarih, (çev. Ş. Layıkel), 19. Sosyal Bilimler Öğretimi, YÖK/Dünya Bankası Ö.E.P., 20. Tarih Eğitim Ve Tarihte "Öteki" Sorunu, Yurt Yay., İstanbul, 1998. 21. 20.Yüzyıl Avrupa Tarihi Nasıl Öğretilmeli, Tarih Vakfı Yay., 22. Türkiye?de Tarih Eğitimi ve Ders Kitapları: Buca Sempozyumu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1995. 23. Ata, B. (2008). Tarih Öğretmen Adaylarının Tarih Eğitiminde Analoji Anlayışları. Mustafa Safran, Dursun Dilek (Ed.) 21. Yüzyılda kimlik, vatandaşlık ve tarih eğitimi içinde (s.302-315). İstanbul. Yeni İnsan Yayınları. 24.Bernbaum, G. (1972). Language and history teaching: Handbook for history teachers. London: University of London Institute of Education Press. 25. Coffin, C. (2006). Historical discourse. London: University of London Institute of Education Press. 26.Husbands, C. (1996). Understanding the past: Language and change: What is history teaching?. USA: Routledge Press 27.Metin, E. (2011). Tarih Eğitimi ve Dil: Tarihçilerin, Tarih Ders Kitabı Yazarlarının tarih Öğretmenlerinin ve Öğrencilerin Tarihsel Dil Kullanımı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum 28.Öztürk, İ. H. (2011). Tarih öğretiminde anakronizm sorunu: Sosyal bilgiler ve tarih ders kitaplarındaki kurgusal metinler üzerine bir inceleme. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 2(1), 37-58. 29.Schleppegrell, M. J., Achugar, M., and Oteiza, T. (2004). The grammar of history: Enhancing content-based instruction through a functional focus on language. TESOL Quarterly, 38(1) Spring. 30.Schleppegrell, M. and Achugar, M. (2003). Learning language and learning history: A functional linguistic approach. Tesol Journal, 12(2) Summer.
  Dersin Amacı Genelde Sosyal Bilimler, özelde tarih öğrenme ve öğretme süreçleri ile ilgili bilgilerin verilmesi Alanında iyi bir öğretmen olma yollarının sunulması ve uygulamalarının yapılması
  Dersin İçeriği Tarihin nasıl öğretileceğinin kavranması, İyi bir tarih öğretmeni olmanın öneminin kavranması Etkili bir tarih öğretmeni olabilmeyi sağlayacak yöntem ve davranışları kavranması Yapılan çalışmalar ve verilen ödevlerle teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster