ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kadınların Tarihi TAR416 BAHAR 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kadın Tarihi çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Tarih boyunca kadının toplum hayatındaki rolünü yorumlar
  3-Kadın Hakları kavramının gelişimini kavrar,
  4-Tarihe damgasını vurmuş önemli kadınları tanır
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üy. Sayime Durmaz
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar ) Bock Gisela, Avrupa Tarihinde Kadınlar,(Çev. Zehra Aksu Yılmazer),Literatür Yay., İstanbul 2004. 2)ÇetinAltan (Ed.), Ortaçağda Kadın, Ankara 2011. 3)ÇimenAli, Tarihi Değiştiren Kadınlar, Timaş Yayınları, İstanbul 2009. 4)Duby Georges ve Perrot Michelle (Ed.), Kadınların Tarihi, 5 Cilt, İş Bankası Yay., İstanbul 2005. 5) Duby Georges, Şövalye, Kadın ve Rahip: Feodal Fransa?da Evlilik, İstanbul 1991. 6)Hill Barbara, Bizans İmparatorluk Kadınları, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 2003. 7)Serebryakova Galina, Fransız Devriminde Kadınlar, İstanbul 1998. 8)Üçok Bahriye, İslam Devletlerinde Kadın Hükümdarlar, TTK Basımevi, Ankara 1965. İlgili diğer kitap ve makaleler.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Antikiteden günümüze kadar geçen tarihi süreçte kadınların toplumsal hayattaki konumlarını tartışarak,. tarihsel aktör olarak rollerini ortaya koymak.
  Dersin İçeriği -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster