ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi TAR240 BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İlk Müslüman Türk topluluklarının sosyal ve kültürel yapılarını tanır.
  2-İpek yolunun sosyo-ekonomik ve kültürel önemini kavrar.
  3-İlk Müslüman Türk Devletlerinin sosyal ve kültürel yapılarını yorumlar.
  4-İlk Türk-İslam Devletlerinin Türk ve Dünya tarihindeki rolleri ve etkilerini değerlendirir.
  Ön Koşul YOK
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Saime Durmaz
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar YAZICI Nesimi, İlk Türk-İslâm Devletleri Tarihi, Ankara Üniversitesi, Ankara 2005.
  Yardımcı Kitap BARTHOLD V. V., İslâm Medeniyeti Tarihi, Ankara 1963. MERÇİL Erdoğan, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2000. MERÇİL Erdoğan, Gazneliler Devleti Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1989. GENÇ Reşat, Karahanlı Devlet Teşkilatı, Kültür Bakanlığı, Ankara 2000. KİTAPÇI Zekeriya, Türkler Nasıl Müslüman Oldu?, Yedi Kubbe Yayınları, Konya 2009. KİTAPÇI Zekeriya, İlk Müslüman Türk Hükümdar ve Hakanlar, Yedi Kubbe Yayınları, Konya 2004. GOLDEN Peter, Türk Halkları Tarihine Giriş, (Çev. Osman Karatay), Çorum 2001. AYDIN Erdoğan, Nasıl Müslüman Olduk?, Doruk Yayımcılık, Ankara 1996.
  Dersin Amacı İlk Türk-İslam Devletlerinin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik tarihi, -Türklerin İslâmiyeti kabulünün önemi -İlk Müslüman Türk topluluklarının sosyal ve kültürel yapıları -İpek Yolu?nun sosyo-ekonomik ve kültürel önemi
  Dersin İçeriği -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster