ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yeniçağ`da Türk-İslam İmparatorlukları TAR 239 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yeniçağdaki İslam İmparatorluklarını ve bu imparatorlukların siyasi, kültürel, ekonomik ve ideolojik yapılarını tanımlar.
  2-Bu imparatorluklar arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel, dini ve ideolojik benzerlikleri ve farklılıkları analiz eder.
  3-İsmi geçen imparatorluklarda 17. Yüzyıldan sonra meydana gelen duraklama ve gerileme ve ayrıca bu imparatorlukların Avrupalı devletler ile olan münasebetlerini yorumlar.
  4-Osmanlı, Safevi ve Babür İmparatorluklarının dünya tarihindeki yeri ve etkisini analiz eder.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Ali Çapar
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Ali Çapar

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Douglas E. Streusand, Ateşli Silahlar Çağında İslam İmparatorlukları - Osmanlılar, Safeviler, Babürlüler, (Ufuk Yayınları, 2013).
  Yardımcı Kitap STEPHEN P.BLAKE, Erken Modern İslamda Zaman: Safevi, Babürlü ve Osmanlı İmparatorluklarında Takvim, Tören, Kronoloji. (Alfa Yayınevi, 2017).
  Dersin Amacı Yeniçağ üç büyük İslam İmparatorluğuna şahitlik etmiştir. Sınırları Hindistan?dan Avusturya?ya kadar uzanan bu imparatorluklar Osmanlı, Safevi ve Babür İmparatorluklarıdır. Bu derste bu güçlü İslam İmparatorluklarının tarihi, aralarındaki siyasi, ekonomik ve askeri münasebetler analiz edilir. Ayrıca bu imparatorlukların yönetim yapılarını, kültürlerini, ideolojilerini ve dini kurumlarını karşılaştırmalı bir metot ile öğrencilere kavratmak bu dersin temel amaçlarındandır.
  Dersin İçeriği 14 ve 17. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu`nun politik tarihi, enstitüleri, ideolojisi, 15. ile 17. yüzyılları arasında Safevi İmparatorluğu`nun politik ve sosyal tarihi, enstitüleri ve ideolojisi, Babür İmparatorluğu`nun politik tarihi, enstitüleri, ideolojisi, Osmanlı, Safevi ve Babür İmparatorlukları`nın karşılaştırması.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster